Prioriteitenlijst

04/12/2015 - Oost-Vlaanderen - Ronse

Bovenaan de prioriteitenlijst van de lokale afdeling van de Fietsersbond Ronse staat het zoeken naar een oplossing voor het knelpunt aan de Pessemierbrug.

Verder willen we werken aan de veiligheid van de fietsers binnen deze projecten:

  • De beperkt eenrichtingsverkeersstraten, d.w.z. de eenrichtingsstraten waarin de fietser toch in beide richtingen mag rijden, moeten worden geĆ«valueerd en het aantal zou misschien kunnen toenemen.
  • We willen komen tot een bruikbaar Lokaal Functioneel Fietsnetwerk, dat zoveel mogelijk loopt door autoluwe, autovrije straten of volledig gescheiden is van het gemotoriseerd verkeer.
  • Het schoolrouteplan zou dringend moeten worden geactualiseerd en verbeterd.
  • De verschillende fietsnetwerken die door Ronse lopen, kunnen bijgeschaafd worden en op elkaar afgestemd.