Publicatie Fietsrapport 2014

02/10/2014 - Vlaams-Brabant - Begijnendijk

Met haar eerste Fietsrapport wil de Fietsersbond Begijnendijk een extra impuls geven aan het fietsbeleid van de gemeente. Het Fietsrapport 2014 neemt in eerste instantie het huidige fietsklimaat onder de loep, maar kijkt ook vooruit.

Sinds het Mobiliteitsplan 2004 van Begijnendijk zijn er zeker stappen vooruit gezet. Een ondermaatse verkeersveiligheid blijft echter het grootste pijnpunt voor de fietser, met name:

-onaangepaste en verouderde snelheidsregimes
-ontbrekende of onveilige fietsinfrastructuur
-gevaarlijke kruispunten
-ontoereikende verkeershandhaving  

Dit kan en moet veel beter. Het Fietsrapport richt dan ook de blik op de toekomst: een fietsvriendelijke en dus aantrekkelijke gemeente. Hiervoor werd er een interactieve digitale kaart uitgewerkt met knelpunten maar ook suggesties voor aantrekkelijke fietstrac├ęs (toelichting).

De Fietsersbond Begijnendijk stapt met dit Fietsrapport naar het gemeentebestuur. Ook de gemeenteraad ontving het Fietsrapport reeds. Binnen de mobiliteitsraad Begijnendijk zullen we dit Fietsrapport gebruiken als vertrekpunt om de belangen van de fietser te behartigen.

De partijen van het gemeentebestuur schaarden zich voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 achter ons 10-punten MemorandumIn de vijf jaar die het gemeentebestuur nog resten, zal het alle hens aan dek zijn om deze punten te realiseren. Dit Fietsrapport rijkt hiervoor handvaten aan. Ook de Fietsersbond Vlaanderen trekt mee aan de kar en ijvert op bovengemeentelijk vlak voor een doeltreffend fietsbeleid en meer middelen, zoals met het nieuwe Memorandum 2014 

Inzetten op de fiets is inzetten op een betere levenskwaliteit in onze gemeente. Dit vraagt naast aanzienlijke investeringen, vooral moedige maar  toekomstgerichte keuzes. Het is in Begijnendijk geen kwestie van een tandje bij te steken: er moet van de kleine naar de grote plaat geschakeld worden.


namens de Fietsersbond Begijnendijk
Dominique De Munck - voorzitter

11 februari 2014

Het fietsrapport vindt u op www.fietsrapport.be/begijnendijk

Aanvullingen welkom via
fietsersbondbegijnendijk@gmail.com