Reactie op verkeersveiligheidsbarometer 2020

19/02/2021 - Algemeen

Minder verkeersdoden, wel meer fietsdoden in Vlaanderen.

Vandaag, 19/02, presenteerde VIAS de verkeersveiligheidsbarometer 2020.

Het bemoedigende nieuws is dat er zowel op vlak van letselongevallen en doden een daling is in vergelijking met 2019. De logische verklaring is de beperkte mobiliteit tijdens de lockdown. Ondanks dit goede nieuws, moeten we wel vaststellen dat we de doelstelling in het kader van Vision Zero voor 2020 niet gehaald hebben. De daling is niet voldoende geweest, we moeten dus zeker alert blijven en een tandje (of drie) bijschakelen om die 0 verkeersdoden in 2040 te behalen.

Vanuit de Fietsersbond zoomen we natuurlijk even in op de gegevens rond de fiets.

En die zijn niet zo goed, zeker niet in Vlaanderen. Het aantal geregistreerde letselongevallen is gedaald in vergelijking met 2019, maar als we het over de langere termijn bekijken, blijft het eigenlijk een heel hoog aantal. Het aantal fietsdoden in Vlaanderen is gestegen in vergelijking met 2019. Niet verrassend, want de dodelijke septembermaand gaf ons al een duidelijke indicatie.

In het persbericht wijst Vias op een stijging bij de 70-plussers op de fiets en op een stijging bij ongevallen met elektrische fietsen. Uit de verkoopcijfers van de voorbije jaren zien we al langer een stijging van het aandeel elektrische fietsen in Vlaanderen. De Fietsersbond vraagt dan ook duidelijk aan de Vlaamse overheid om meer middelen vrij te maken voor fietseducatie met elektrische fietsen. 

Tegelijk blijft de Fietsersbond vragen om de infrastructuur te verbeteren en echt in te zetten op een extra stimulans om de Vision Zero doelstellingen te realiseren.

Concreet denken we hierbij aan 

  • extra input voor het Vlaams huis voor Verkeersveiligheid en een adequate onderzoeksagenda.

  • diepgravende onderzoeken naar oorzaken van fietsongevallen

  • een Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid

  • fietsroutes, zoals aangekondigd, helemaal fietsveilig te maken.

  • veralgemening van de zone 30 in bebouwde kom zoals het in de Stockholm Declaration ondertekend werd door de bevoegde Vlaamse minister.