Rondvraag bij de politieke partijen over het Leuvense fietsbeleid

05/10/2018 - Vlaams-Brabant - Leuven

In mei 2018 organiseerden we een rondvraag bij de Leuvense politieke partijen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

We stelden aan de lokale afdelingen van zeven politieke partijen vier vragen:

  1. Nam het huidige gemeentebestuur (2012-2018) volgens u maatregelen met een duidelijk positieve impact op de fietsmobiliteit in Leuven? Aan welke maatregelen denkt u concreet? Graag ook een toelichting over waarom u de maatregel geslaagd vond.
  2. Nam het huidige gemeentebestuur (2012-2018) volgens u maatregelen met een duidelijk negatieve impact op de fietsmobiliteit in Leuven? Aan welke maatregelen denkt u concreet? Graag ook een toelichting over waarom u de maatregel negatief evalueert.
  3. Wat zijn de plannen van uw partij om de fietsmobiliteit en verkeersveiligheid voor fietsers in de volgende bestuursperiode (2018-2024) te verbeteren? Lijst minimaal vijf maatregelen op, in volgorde van prioriteit.
  4. Wie van uw kandidaten gebruikt de fiets in het dagelijks woon-werkverkeer of voor andere functionele verplaatsingen (dus niet enkel recreatief)? We stellen deze vraag omdat we ervan overtuigd zijn dat dagelijkse fietsers de fietsnoden beter kunnen inschatten.

We ontvingen een antwoord op onze rondvraag van Groen, N-VA, PVDA, Vlaams Belang en SP.A .

Lees de antwoorden van de partijen (pdf-bestand).