Snelheidsbeperking van 25 km/uur op fietspaden?

16/02/2020 - Antwerpen - Antwerpen

Enkele maanden geleden plaatste stad Antwerpen op bepaalde fietspaden naast 50 km/uur wegen (zoals o.a. de fietspaden in de Stanleystraat) borden die aan de gebruikers van fietspaden suggereren om hun snelheid te beperken tot 30 km/uur. Enkele dagen geleden verscheen in de pers het plan van stad Antwerpen om op sommige fietspaden de snelheid verder te beperken tot 25 km/uur.

De Fietsersbond Antwerpen vindt het belangrijk dat alle weggebruikers hun gedrag en hun snelheid aanpassen aan de omstandigheden en dat rekening houdend met de aanwezigheid van andere kwetsbare weggebruikers, met de drukte, de weginfrastructuur, de weersomstandigheden, enz… Er zal in de hoffelijkheidscampagne van de Fietsersbond in mei meer aandacht aan dit thema besteed worden.

De Fietsersbond stelt zich echter vragen bij de meerwaarde van een specifieke snelheidsbeperking van 25 km/uur. Het is nu reeds mogelijk om te handhaven op onaangepaste snelheid en gevaarlijk rijgedrag en de Fietsersbond is vragende partij voor een snelheidshandhaving in zone dertig. We stellen echter vast dat er in stad Antwerpen op dit ogenblik nauwelijks sprake is van snelheidshandhaving in zone dertig waar het aantal snelheidsovertredingen zeer groot is.

In Antwerpen zijn er bovendien nog straten (Turnhoutsebaan, Generaal Lemansstraat, ...) waarin sprake is van gemengd verkeer (geen fietspaden) en een toegelaten snelheid van 50 km/uur. Deze straten staan bekend om zowel hun objectieve als subjectieve verkeersonveiligheid. Het zou hier veel veiliger zijn om de snelheid te beperken tot 30 km/uur en we roepen stad Antwerpen dan ook op om werk te maken van zo'n snelheidsbeperking.

Hogere fietssnelheden zijn vooral een probleem als de fietspaden door hun breedte niet aangepast zijn aan de fietsintensiteiten of niet optimaal zijn vormgegeven. Ook nieuwe fietspaden in Antwerpen zijn niet altijd aangepast aan hogere fietsintensiteiten.

Bovendien laat de wegcode een specifieke snelheidsbeperking van 25 km/uur op fietspaden op dit ogenblik niet toe en vreest de Fietsersbond dat er weer gebruik zal gemaakt worden van borden die niet voorzien zijn in de verkeerswetgeving.

De Fietsersbond Antwerpen stelt dan ook de volgende maatregelen voor die een bijdragen kunnen leveren tot meer verkeersveiligheid:

  • Organiseer een positieve campagne rond hoffelijkheid en snelheid, ook op de fietspaden. Combineer dit met campagnes die ook andere weggebruikers oproepen tot hoffelijk en veilig gedrag in het verkeer.
  • Actief handhaven op de snelheid in zone dertig. Stad Antwerpen zou o.a. kunnen investeren in een mobiele flitspaal.
  • Nog actiever handhaven op  asociaal en onaangepast rijgedrag. Deze handhaving  mag op alle weggebruikers gericht zijn.
  • Invoeren van maximaal toegelaten snelheid van 30 km/uur in alle straten zonder aparte fietspaden (o.a. de Turnhoutsebaan, de Generaal Lemansstraat, ...). Invoeren van maximale snelheid van 30 km/uur in alle straten binnen de Singel, ook waar er fietspaden zijn. Waar nodig lokaal nog lagere snelheidsbeperkingen.
  • Nieuwe fietspaden altijd aanleggen met een minimale breedte die voldoet aan het advies van Fietsberaad i.v.m. duurzame breedte voor fietspaden. Dit betekent een absolute minimale breedte van 2 meter voor éénrichtingsfietspaden en 3 meter voor tweerichtingsfietspaden maar met een grotere breedte bij hogere intensiteiten of fietssnelwegen.

De Fietsersbond Antwerpen heeft nog talloze andere ideeën die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot meer verkeersveiligheid in stad Antwerpen en wil hier graag haar positieve input over geven.

Stad Antwerpen stelt ook voor om middenlijnen aan te brengen op tweerichtingsfietspaden. Het extra duidelijk maken van wat één- en tweerichtingsfietspaden zijn vindt de Fietsersbond een goede zaak. Hoewel de Fietsersbond liever niet heeft dat elke gemeente dit anders aanpakt zijn we voorstander van het aanbrengen van middenlijnen. Er moet moet wel grondig over nagedacht worden waar er éénrichtingsfietspaden en waar er tweerichtingsfietspaden noodzakelijk zijn. Gezien de beperkte oversteekbaarheid van sommige wegen in Antwerpen zijn er op sommige locaties waar nu éénrichtingsfietspaden liggen tweerichtingsfietspaden noodzakelijk of een sterke verbetering van de oversteekbaarheid van die wegen.

De Fietsersbond Antwerpen plant overleg met de stad Antwerpen rond deze problematieken.