Spaak in `t Wiel

Spaak in `t Wiel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de werkgroep fietseling ook dit jaar ”Spaak in `t Wiel “. Aldus willen we realisaties en initiatieven in Oostende, gericht op de fietser, uit het afgelopen jaar onder de aandacht brengen. 
Een realisatie die een positieve bijdrage vormt voor een veilig en leefbaar Oostende, verdient de GOUDEN SPAAK.  Een initiatief dat aangemoedigd moet worden, ontvangt de ZILVEREN SPAAK. Een bedenkelijke realisatie of een initiatief dat een verslechtering betekent voor de fietsers krijgt de VERROESTE SPAAK, die kan echter ingeleverd worden wanneer het euvel hersteld wordt.  

Dit jaar zijn de genomineerden voor de Zilveren Spaak: Blue Bike Oostende (de Stad Oostende draagt bij zodat het huren 1€15 per 24 u kost en geen 3€15 zoals in gemeenten waar er geen financiële ondersteuning is), de afzonderlijke verkeerslichtenfase aan de oversteek Seringenstraat – Elisabethlaan (conflictvrij bij oversteken Elizabethlaan, de bedelknoppen lijken wel weinig effect te hebben) en de Fietsenstallingen aan Pegasus.

De laureaat is het Gemeenschapsonderwijs Pegasus voor de Fietsenstallingen (de heer Jean Surmont kreeg de Spaak overhandigd).
De opening van het nieuwe fietspad heeft op deze schoolsite een evidente nood aan fietsstallingen meegebracht, waar de onderwijsinstelling aan tegemoetgekomen is. Promotie van het fietsen gaat voor Fietseling gepaard met openbare infrastructuur, maar tevens met begeleidende maatregelen van bedrijven, instellingen, … die voor de fietsende gebruikers het nodige ter beschikking stelt. 

Dit jaar zijn de genomineerden voor de Verroeste Spaak: De kasseien in de Sint -Paulusstraat  en omgeving (Een regelrechte martelgang voor de meerderheid van de zachte weggebruikers). Het kruispunt  Elisabethlaan en Torhoutsesteenweg en de werven rond de Stationsomgeving.

De laureaat voor de Verroeste Spaak is de Situatie aan het Kruispunt Elisabethlaan en Torhoutsesteenweg. (de heer Henk Goddemaer nam namens Agentschap Wegen en Verkeer de Spaak in ontvangst, waarbij hij toelichting gaf over de complexe situatie).
Het  dwarsen van de Elisabethlaan kan als  fietsende fietser enkel als de bedelknop gebruikt wordt. Na 7 seconden groen voor de fietser, moet je bij nieuw gebruik van de bedelknop ruim 2 minuten dertig wachten op de volgende groene Fietserlichtfase. Deze wachttijd is te lang.
De oversteek van de Torhoutsesteenweg is anderzijds NIET conflictvrij en dodehoekongevallen loeren hier onvermijdelijk. Voor Fietseling lijkt Vierkant Groen hier de ideale oplossing.

Dit jaar zijn de genomineerden voor de Gouden Spaak: De Verlichting voor fietsers aan de Konterdamkaai, het nieuwe Fietspad achter de Steensedijk en tenslotte de verbeterde toegang op de Konterdamkaai naar de parking van AZ Damiaan.

De laureaat voor de Gouden Spaak is het nieuwe Fietspad (bij ons weten nog steeds naamloos) Schepen Krista Claeys, Tom Germonpré en Bart Plasschaert namen de Gouden Spaak in ontvangst)
Iedereen heeft zich sinds de opening kunnen vergewissen van de kwaliteit van deze fietsverbinding en het succes. 
Deze fietsroute vormt een mooie realisatie en we kunnen alleen maar hopen dat zulke realisaties ook in de toekomst op stapel staan. Een kleine kanttekening, bij onze applausactie bleek de oversteek van de Torhoutsesteenweg erg conflictvol.

Werkgroep Fietseling overloopt bij deze uitreiking tevens haar realisaties uit het recente verleden, alsook de ambitieuze plannen voor de nabije toekomst.