Trage Wegen vzw viert 20ste verjaardag

14/10/2022 - Algemeen

Trage Wegen vzw bestaat dit jaar 20 jaar, en dat zullen we geweten hebben! Met een feestelijke editie van de Dag van de Trage Weg, waarbij de mooiste, de beste, of gewoon de traagste weg wordt verkozen door het grote publiek viert de organisatie de paden waarop we allemaal zo graag onthaasten. Fietsersbond ging in gesprek met Vincent Van Heghe en Steven Clays.

Eerst en vooral: gelukkige verjaardag! Hoe is het bij vzw Trage Wegen destijds allemaal begonnen?

Vzw Trage Wegen gaat terug op een gemengd initiatief van een aantal andere verenigingen en bezorgde burgers die halverwege de jaren ‘90 elk afzonderlijk de trage wegen zagen verdwijnen. Het algemene sentiment was dat er iets moest gebeuren om de bedreigde trage wegen te redden. De term ‘trage weg’ bestond toen nog niet echt. 

Eind jaren ‘90 kwam een de toeristische publicatie ‘langs trage wegen’ uit, geschreven door toerismejournalist Paul Maes. Daar werd de term voor het eerst gelanceerd. Wat deze publicatie onderscheidde van andere wandelgidsen was het juridische gedeelte over de toenmalige wetgeving rond trage wegen, geschreven door Annemie Draye, professor aan de Universiteit van Hasselt. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend erfgoed en was daarnaast actief rond de bescherming van de trage wegen in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting.

Van het één kwam het ander; binnen de koepel Bond Beter Leefmilieu stak men begin jaren 2000 de koppen bij elkaar en werd beslist een nieuwe zelfstandige vzw op te richten;  Trage Wegen was geboren. Aanvankelijk was dit een puur vrijwilligersinitiatief, met de bedoeling om de zoveel tijd te overleggen en dossiers uit te wisselen. Men kwam echter snel tot de constatering dat dit onvoldoende was. Bond Beter Leefmilieu schreef samen met een aantal initiatiefnemers een subsidiedossier uit. Daarop is een medewerker aangeworven, hetgeen de start betekende van de professionele werking van Trage Wegen vzw. Ze is vrij snel gegroeid tot de heel diverse werking die je hier vandaag ziet.

We hebben gemerkt dat opkomen voor trage wegen écht helpt. Er zijn de afgelopen twintig jaar veel meer trage wegen bijgekomen dan er verdwenen zijn. Beleidsmatig zijn de trage wegen echt een thema geworden. Maar niet alleen de politiek, ook burgers gaan zich vanuit een persoonlijke bevangenheid engageren om trage wegen te beschermen of nieuwe in te richten.

Dag van de Trage Weg 2022 : een feestelijke editie

De Dag van de Trage Weg is in feite de opendeurdag van de trage wegen en het uitgangsbord van onze organisatie. Tot nog toe werd de dag van de trage weg telkens een beetje volgens hetzelfde succesrecept georganiseerd. Ze is elk jaar goed voor meer dan 150 activiteiten en 20.000 deelnemers in Vlaanderen en Brussel. De activiteiten zijn heel gevarieerd: van feestelijke (her)openingen van trage wegen en spandoekacties rond verdwenen trage wegen tot recreatieve activiteiten zoals fotozoektochten. Op onze website vind je alle activiteiten die het weekend van 15 en 16 oktober doorgaan terug en kan je zelf een activiteit insturen. We bieden affiches, flyers en postkaarten aan ter promotie van je evenement.

Voor deze feestelijke editie zullen de organisatoren van een activiteit ook hun favoriete of gewoon ‘traagste’ weg kunnen nomineren. Dat mag de mooiste zijn, maar bijvoorbeeld ook een functionele trage weg, zoals een kleine doorsteek die ervoor zorgt dat je al stappend of trappend je route verkort. Nomineren kan tot 30 september. Uit de inzendingen worden 20 trage wegen geselecteerd die we voor onze 20e verjaardag gaan vieren. Deze krijgen daarop een verjaardagsbordje opgestuurd met QR-code waarmee passanten vanaf de Dag van de Trage Weg tot 7 november kunnen stemmen. Alle 20 trage wegen die geselecteerd worden, krijgen een pakket waarmee ze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet kunnen worden.

De ecologische functie van trage wegen

Als vereniging hebben we onszelf ook tot doel gesteld een antwoord te bieden op de ecologische uitdagingen. Ontharding en biodiversiteit bijvoorbeeld. Je kunt van heel wat snelle wegen zonder bebouwing probleemloos een trage, ontharde weg maken. Een trage weg biedt bovendien meer kansen aan de biodiversiteit rond die weg.  De weg die de meeste stemmen haalt, zal vakkundig onder handen genomen worden door het team van Trage Wegen zelf. In de lente van volgend jaar zal deze opgewaardeerde weg voorgesteld worden op de Trefdag Trage Wegen.

Zin om mee te stappen op 15 en 16 oktober? Vind een activiteit in je buurt.

Verdient 'jouw' trage weg het om extra in de bloemetjes gezet te worden? Nomineer of stem op jouw favoriete trage weg vanaf 15 oktober!