Vacature beleidsmedewerk(st)er (algemeen)

26/10/2017 - Algemeen

Voorstelling van de vzw Fietsersbond

De Fietsersbond is een VZW die in 1995 opgericht werd en in Brussel gevestigd is. De Fietsersbond is een onafhankelijke ledenvereniging die actief is in Vlaanderen en Brussel. In deze context streeft de Fietsersbond ernaar om het aanspreekpunt en de belangrijkste stem te zijn op het vlak van fietsbeleid en fietsgebruik. Wij werken nauw samen met onze Franstalige tegenhanger, de GRACQ, een vzw die tevens in Brussel gevestigd is.

Informatie over de  visie van de Fietsersbond

LET OP: vervroegde datum voor indiening vacature: 5/11/2017

Doel van de functie: Advocacy through thinking and doing

Als beleidsmedewerker bij de Fietsersbond heb je drie verschillende rollen:

1. Beleidsadviseur: je volgt de actualiteit en de ontwikkelingen van fietsbeleid op de voet. Je voorziet de medewerkers en de organisatie van goede onderbouwde beleidsadviezen. Je signaleert relevante ontwikkelingen voor de Fietsersbond en vertaalt die naar succesvolle lobbythema’s. Je pleegt overleg met andere organisaties.

2. Opiniemaker: je hebt een voortrekkersrol op het vlak van fietsbeleid. Je voedt en beïnvloedt het maatschappelijke debat, de beleidsmakers en de maatschappelijke actoren door proactief eigen eisenpakketten en thema’s op de agenda van overheid en media te plaatsen. Je neemt standpunten in.

3. Belangenbehartiger  van alle fietsers (lobbyist): de verzuchtingen en de verwachtingen van alle fietsers (zowel leden als niet-leden van de organisatie) vertegenwoordigen bij alle overheidsniveaus (d.w.z. de Europese, federale, gewestelijke, provinciale en voor zover nodig,  gemeentelijke overheden). Je onderhandelt met de overheid.

Welke werkzaamheden verricht je in je functie?

1.  De rol van beleidsadviseur houdt de volgende taken in

 • Je bepaalt mee de strategische richtlijnen van de Fietsersbond
 • Je voert studiewerk uit en organiseert vormingen
 • Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan de lokale afdelingen

​2.  De rol van opiniemaker houdt de volgende taken in

 • Je plaatst onze standpunten op de agenda van media en politici
 • Je bent verantwoordelijk voor bekendmaking van onze standpunten

3. De rol van belangenbehartiger (lobbyist) houdt de volgende taken in

 • Je vertegenwoordigt de fietsers en de Fietsersbond op beleidsniveau

 

Wat heb je van jezelf nodig om de functie te kunnen vervullen?

 • Kennis op het vlak van mobiliteit en fietsbeleid
 • Inzicht en samenvattingsvermogen
 • Communiceren
 • Overtuigend
 • Meedenken en ondersteunen
 • Resultaatgericht
 • Creativiteit
 • Eigen organisatie

​Uitgebreide functieomschrijving

Technische competenties

 • Je hebt een vlotte kennis van Windows en Office: vooral Word en Powerpoint
 • Je spreekt en schrijft standaard Nederlands
 • Je hebt een  uitstekende kennis van het Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk

Opleiding en ervaring

Je bent in het bezit van een master  en/of hebt gelijkwaardig verworven door ervaring

Ons aanbod

 • Een voltijdse job (4/5de bespreekbaar na enkele maanden) van onbepaalde duur
 • Indiensttreding: ten laatste begin januari 2018
 • Toplocatie in Brussel, zeer goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer
 • Een marktconforme verloning + fietsvergoeding (0,23 €/km) + maaltijdcheques (8€) + terugbetaling kosten woon-werkverkeer
 • GSM-plan op maat
 • Computer
 • Volledig onderhoud van jouw fiets

Solliciteren?

 • Stuur jouw CV en motivatiebrief naar jobs@fietsersbond.be
 • LET OP: vervroegde datum voor indiening vacature: 5/11/2017