Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn

28/09/2020 - Algemeen

foto (c) Dieter Hoeven

Na de gitzwarte strapdag van vrijdag 18 september waarbij een jonge fietsster van 12 om het leven kwam op weg naar school , wilden heel wat mensen in beweging komen. Want samen met hen waren en zijn we nog steeds geschokt.

Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een vastgeroest systeem. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen. 

We zijn diep geschokt en boos dat dit anno 2020 nog steeds niet het normaal is. 

Daarom gaven we op zondag 27 september een signaal, een minuut belgerinkel op meer dan 20 locaties in heel Vlaanderen. Een dag later, op maandag 28 september, plaatsten we een zogeheten 'ghostbike' (een witte fiets) aan het Vlaams Parlement in Brussel. Hiermee richten wij ons niet zozeer tegen bepaalde politici, maar roepen wij iedereen op om hun steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, voor alle slachtoffers van een systeemfout die veel te lang in stand gehouden wordt. 

Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen en een echt veilig fietsbeleid uit te werken.

Samen met alle spelers die erbij betrokken zijn.

Laat ons nu die mindshift maken en vooruit gaan.

De Fietsersbond vraagt om snelheid te maken in het fietsbeleid, en wel zo:

  • Voer snel effectieve maatregelen in die de fietsveiligheid bevorderen. Venstertijden voor zwaar vervoer in de schoolomgevingen zijn een perfecte aanpassing die geen grote kosten met zich meebrengen. Wacht daar niet langer op.
  • Maak van fietsveiligheid een prioriteit bij de lokale politie. Zorg voor handhaving van de wegcode, met grote aandacht voor snelheidscontroles in zone 30, fietsstraten en de 1 m afstand bij het inhalen van fietsers. Ook hier geen grote financiële investeringen, maar op het terrein zal het heel voelbaar zijn. Wacht daar niet langer op.
  • De verhoogde budgetten voor fietsveiligheid moeten snel ingezet worden. De plaatsen waar fietsers niet veilig kunnen fietsen, zijn gekend. Voer hier nu de nieuwe plannen uit. Wacht daar niet langer op.
  • Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af omdat oude regels en procedures de fiets nog niet centraal zetten. Wees creatief, verander desnoods die regels. Vertrek daarbij vanuit veilig fietsen en werk vooral samen, over alle administraties heen, met ondersteuning van lokaal beleid, politie en gewestelijk beleid
  • Verbreed alle fietssuggestiestroken van 1,5 m naar 2 m. Fietssuggestiestroken zijn wat ze zijn, maak ze breder zodat ze nog meer opvallen. Het kost opnieuw niet veel en het kan bijdragen om de veiligheid te verbeteren.

 

De belactie op 27 september in beeld

Op meer dan 20 locaties in alle Vlaamse provincies gaven fietsers een minuut belgerinkel. Een sterk signaal dat ook door de pers werd opgepikt.

De foto's van de actie verzamelden we op onze Facebook pagina

Een greep uit de persartikels: