Verkeersenquête basisscholen Boortmeerbeek

11/06/2019 - Vlaams-Brabant - Boortmeerbeek

De Fietsersbond Boortmeerbeek heeft in de maand april van dit jaar een verkeersenquête afgenomen bij de ouders van schoolgaande kinderen in Boortmeerbeek. Via deze enquête wenst de Fietsersbond de grote struikelblokken in kaart te brengen waarom ouders hun kinderen niet te voet of met de fiets van en naar school brengen/of laten gaan. De resultaten kunnen een eerste stap zijn richting veilige fiets-/ en staproutes voor de leerlingen van de verschillende basisscholen, en bij uitbreiding voor alle zwakke weggebruikers van Boortmeerbeek

De burgemeester van Boortmeerbeek, Mevrouw Derua, en de schepen van verkeer, Meneer De Locht, verleenden hun goedkeuring en samenwerking.

De verkeersenquête, bestaande uit 10 vragen, werd via de directies en de ouderraden van de vier basisscholen (De Bosuiltjes, De Wegwijzer, De Kringeling, de GBS) overgemaakt aan de ouders.

De ouderraden en directies van de vier basisscholen hebben elk het rapport met de resultaten van hun betreffende school ontvangen. Het gemeentebestuur  heeft eveneens deze rapporten ontvangen, en ook de oorspronkelijke ‘ruwe’ data.

De respons was groter dan gemiddeld: 72% van de gezinnen waarvan een kind school loopt in de GBS heeft geantwoord. De respons bij de Wegwijzer in Boortmeerbeek was 52% ; 55% voor de Bosuiltjes in Schiplaken en 58% voor de Kringeling in Hever.

De soms jonge leeftijd van de kinderen maar vooral ook de gevaarlijke weg naar school worden als belangrijkste redenen aangehaald om niet met de fiets of te voet naar school te komen.

Volgens de enquête zorgen vooral volgende factoren voor gevaarlijke en bedreigende verkeerssituaties voor de jonge fietsers en voetgangers:

 • Er is te veel auto- en vrachtverkeer (sluipverkeer) in de dorpskernen Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken.
 • De overdreven snelheid van het autoverkeer
 • Een fietspad ontbreekt in drukke, soms ook smalle, straten zowel in Boortmeerbeek, Hever als Schiplaken
 • De bestaande fietspaden zijn onvoldoende veilig omdat ze te smal zijn en gedeeld moeten worden door fietsers en voetgangers. In drukke straten, zoals de Bieststraat in Schiplaken en de Beringstraat in Boortmeerbeek en de Leuvensesteenweg, wordt er vaak over het fietspad gereden om uit te wijken voor files of geparkeerde wagens. Bovendien parkeren auto’s zich deels of volledig op de fietspaden.
 • Het ontbreken van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen aan zo goed als alle kruispunten in groot-Boortmeerbeek.

De ouders suggereren, onder andere, de volgende algemene verbeteringen:

 • Smalle, drukke straten omvormen tot fietsstraat, éénrichtingsstraat, enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer of maatregelen treffen om het autoverkeer te ontmoedigen
 • Parkeren en rijden op fietspaden meer beboeten
 • Een totaalverbod op (zwaar) doorrijdend vrachtverkeer
 • Meer snelheidscontroles
 • Zone 30 uitbreiden en controleren op snelheid
 • Fietspaden aanleggen waar nodig, en de huidige fietspaden herstellen en verbreden

Ruim de helft van de ouders, die momenteel hun kind met de wagen brengen, zouden het kind met de fiets of te voet naar school laten gaan indien de verkeerssituatie in de ruime schoolomgeving aanzienlijk veiliger wordt.

De rapporten zijn confronterend en tonen aan dat de huidige verkeerssituatie voor de zwakke weggebruiker in groot-Boortmeerbeek als heel gevaarlijk wordt gezien. De grote respons op deze vragenlijst bevestigt dat er een groot draagvlak is voor een drastische verandering en verbetering van de verkeerssituatie, ten goede van de zwakke weggebruiker.

De rapporten van de vier basisscholen zijn terug te vinden op de openbare Facebook pagina van de Fietsersbond Boortmeerbeek:  https://www.facebook.com/groups/Fietsersbond.Boortmeerbeek/announcements/

Ze kunnen ook opgevraagd worden via het emailadres fietsersbond_boortmeerbeek@outlook.com