Voortaan wettelijk verplicht: plaatsen voor de fiets op de trein

28/10/2022 - Algemeen

Voortaan wettelijk verplicht: plaatsen voor de fiets op de trein

Op 7 juni werd de wet op rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer aangepast. Goed nieuws voor de fiets op de trein. Vanaf juni 2025 moeten nieuwe treinstellen minimum 8 plaatsen voor fietsen voorzien. Als reeds bestaande treinstellen aangepast worden, geldt hier dat minimum 4 plaatsen moeten voorzien worden .

Fietsen binnenkort welkom op alle treinen in Europa

Vandaag als fietser met de trein op reis in Europa is allesbehalve evident. In het ene land kan je steevast je fiets meenemen na het betalen van een supplement, in een ander land kan dat enkel op specifiek daarop voorziene lijnen en treinstellen, en in enkele landen is de fiets meenemen zelf onmogelijk.

Samen met onze Europese koepel, de European Cyclists' Federation, ijverden we er vanuit de Fietsersbond voor om de combinatie trein en fiets in alle Europese lidstaten te vergemakkelijken. Met resultaat: Vanaf 2025 gaan de nieuwe EU-regels voor de rechten van treinreizigers in voegen. Zij bepalen wettelijk dat ieder nieuw treinstel in iedere lidstaat minimum 4 plekken voor fietsen moet voorzien. In een paar jaar met de fiets op de Thalys naar het Zuiden van Frankrijk?  Het kan!

België toont het goede voorbeeld

In België mag je na het betalen van een supplement op iedere nationale trein je fiets meenemen. Als je een plek vindt natuurlijk, want dat is niet altijd evident. Bevoegd minister Georges Gilkinet toont zich echter van goede wil en heeft ambitie. De recent gepubliceerde toekomstvisie spoorvisie 2040 stelt duidelijk dat de combinatie trein en fiets betaalbaar moet zijn, er een groter gebruiksgemak moet komen en dus ook meer fietsplaatsen voorzien moeten worden.

Er is nog een lange weg te gaan, maar het gaat in de goede richting. Zo rijden sinds kort de nieuwe treinstellen M7 rond, zij bestaan uit twee verdiepingen en bieden plaats aan 20 fietsen. De kers op de taart is deze nieuwe wet die nu wettelijk vastlegt dat nieuwe treinstellen minimum 8 plaatsen voor fietsen moeten voorzien. Wat dan met de treinen die vandaag al rondrijden? Hierover zegt de nieuwe wet dat als ze in de toekomst aangepast worden, hier de verplichting geldt om minimum 4 plaatsen te voorzien.

De Fietserbond als kritische partner

Als Fietsersbond pleiten we ervoor dat niet enkel fietsen vanzelfsprekend is, maar dat ook de combinatie met de trein dat is. De mogelijkheid om fietsen mee te nemen op de trein is hierin een belangrijk element. We zijn blij met de getoonde ambitie die verder gaat dan wat Europees moet.

Maar we blijven in één adem ook pleiten voor meer veilige fietsenstallingen aan stations, betere toegankelijkheid van de perrons en het verder uitbouwen van het deelfietssysteem Bluebike (en dan zeker in het Zuiden van het land).