"Vraag aan gemeente Haaltert: alternatief fietspad voor de Bosstraat"

10/03/2017 - Oost-Vlaanderen - Haaltert

Alternatief fietspad voor de Bosstraat

1. Situering probleem
Het fietsen langs de Bosstraat is heel gevaarlijk geworden vanwege het drukke verkeer en de bochtige weg met zijn vele geparkeerde auto’s. Deze fietsweg wordt veel gebruikt als fietsroute naar Erpe-Mere, Aalst en naar het station van Ede.
De Fietsersbond Haaltert stelt hier een veilig alternatief fietspad voor om de verkeersdrukte in Bosstraat en Edestraat te ontwijken.

2.Overzicht alternatieve route
Vertrekkende aan Edestraat volgen we de Hooglareweg naar de Bosstraat (    ). We volgen dan de Bosstraat 20 meter en rijden vervolgens het baantje in aan huisnummer 63 . Na een 100-tal meter gaat het geasfalteerd baantje over in een niet-verharde veldweg. Deze zou moeten verhard worden tot aan de autovrije verbindingsweg Wijpenstalstraat-Hoogkouterbaan (   ).

Eens op die verbindingsweg fietsen we richting Hoogkouterbaan (    ).

 

3. Vereiste verbeteringswerken deel 1: Hooglareweg

De Hooglareweg vormt een ideale schakel van de Edestraat en het station naar  de Bosstraat.

In het midden van de Hooglareweg gaat de weg over in een smal pad van betonnen tegels. Helaas zijn een aantal tegels verzakt, en steken met hun puntige hoeken soms uit…. gevaarlijke obstakels voor voetgangers en fietsers! Merk op dat dit pad bovendien niet verlicht is.

Verzakte tegels

Het herleggen van de verzakte tegels zou opnieuw een veilige doorgang creëren

4. Vereiste verbeteringswerken deel 2: alternatief pad vanaf de Bosstraat nr xxx naar de Topmolen

Vertrekkende op de Bosstraat aan het huisnummer 63 rijden we het geasfalteerd baantje in dat na een 100-tal meter overgaat in een niet-verharde veldweg.

Hier zou dus 250 meter veldweg moeten verhard worden om uit te komen op de verkeersvrije betonbaan die de Wijpenstal met de Hoogkouterbaan verbindt.

Deze schakel laat toe om het bochtige en gevaarlijkste deel van de Bosstraat te vermijden

5. Samenvatting van de gevraagde acties aan het gemeentebestuur

Om een veilige alternatieve fietsweg aan te bieden vragen we de 2 volgende acties:

- Herstellen pad Hooglareweg

- Verharden van de strook tussen de Bosstraat en de fietsweg die de Wijpenstal met de Hoogkouterbaan verbindt