Waarom straf je de treinfietser beste NMBS?

17/10/2018 - Algemeen

Reactie op verbod om de fiets mee te nemen op de trein tijdens de spits.
 
Duurzame mobiliteit, mensen uit de wagen halen en laten overschakelen op fiets en openbaar vervoer. Het zijn geen nieuwe wereldschokkende stellingen, ze worden breed gedragen. En net dan komt de NMBS met de boodschap dat de gewone fiets niet langer welkom is op de trein tijdens de spits.

Argumenten die aangehaald worden: het zou zorgen voor tijdsverlies en er is geen plaats op de spitstreinen om die fietsen erbij te nemen. Het zou ook de veiligheid belemmeren.
 
Wie het al eens gedaan heeft, weet dat het echt geen evidentie is om überhaupt je fiets op de trein te krijgen. Los van de toegankelijkheid van de stations, weet je op voorhand niet in welke wagon je eventueel je fiets mag/kan stallen. Want ook dat is het geval. Je betaalt een ticket om je fiets mee te nemen, maar dat kan geweigerd worden als er geen plaats meer is.
 
Er zijn bijzonder weinig pendelaars in de spits die dit nu doen, de impact op de vertragingen is dan ook gering.

Investeer in grotere treinen, fietsenstallingen en deelfietsen
Is het niet beter om te investeren in grotere treinen en zo meer ruimte te geven voor de pendelaars? Dan kunnen die paar fietsen die echt in de spits mee moeten (om professionele redenen) er ook wel bij. Europa heeft net immers ook een richtlijn goedgekeurd om minstens 8 plaatsen voor de fiets op de trein te voorzien.
 
Het bredere kader is het fiets-trein plan. Meer investeringen in fietsenstallingen aan stations (eindelijk, want dat is echt nodig) is daar een goede insteek bij. Maar als je als NMBS eerst de participatie afbouwt in Blue-bike (omdat het niet de core is) en te weinig ruimte creëert voor andere deelfietsen, dan laat je de treinfietser echt wel in de kou staan.
 
In Nederland is het ook verboden, wordt aangehaald als argument. Klopt, maar de NS heeft wel heel hard geïnvesteerd in fietsenstallingen (station Utrecht al gezien?) en in Nederland is er ook de OV fiets die in meer dan 200 stations voorhanden is.
 
Beste NMBS, investeer eerst in de fiets en schiet niet met een kanon op een mug. Het probleem is zo klein dat je nu vooral de vele treinfietsers eigenlijk schoffeert. Zonde in een tijd waar duurzame mobiliteit en betere luchtkwaliteit gedragen eisen zijn.
 
De Fietsersbond en GRACQ willen dan ook graag snel het beloofde gesprek met de NMBS aangaan.