Wat deed Fietsersbond Lier in 2015?

01/01/2016 - Antwerpen - Lier

Met het einde van 2015 in zicht zit het eerste jaar van onze vernieuwde lokale afdeling van Fietsersbond er bijna op. Tijd om even terug te blikken op wat we het voorbije jaar hebben gedaan om de fiets weer op de agenda te krijgen in Lier.

 

Voorstelling visietekst

Op 22 januari stelden we onze visietekst voor. Het werd een gezellige avond in café Maraboe, in aanwezigheid van onder andere Mikaël Van Eeckhoudt (algemeen directeur van Fietsersbond) en Bert Wollants (Lierse schepen van mobiliteit).

Met de fiets als meest logische vervoersmiddel in de stad willen we gaan voor een fietsvriendelijke omgeving. Vanuit die visie willen we concrete zaken realiseren en de situatie voor de Lierse fietser verbeteren, zodat Lier een echte fietsstad kan worden.

Nationale applausdag voor de Fietser

Op vrijdag 20 maart zorgden teams op vier locaties voor een welverdiend applaus voor de Lierse fietsers. We vinden dat fietsen wel wat aanmoediging verdient en dat de fietsers een dag in de aandacht mogen komen. Het applaus werd met een dankbare glimlach, soms zelfs met een zegegebaar ontvangen. Fietsen in Lier werd met deze actie op een positieve manier extra in de kijker gezet.

 

Mechelpoort, veilige poort

In maart kregen we de plannen te zien voor de heraanleg van de Mechelsesteenweg tussen de Kazernedreef en het kruispunt met de Baron Opsomerlaan en Sluislaan. Hierop viel echter wel wat aan te merken: omwille van een extra afslagstrook voor het autoverkeer zou het dubbelrichtingfietspad te smal worden uitgewerkt op deze drukke fietsas, zonder de nodige veiligheidsafstanden en naast een veel te nauw voetpad.

Fietsersbond Lier startte samen met buurtbewoners en met de scholen een actie op onder de naam Mechelpoort, veilige poort, maar het stadsbestuur besloot toch door te gaan met de plannen en de aanbevelingen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen naast zich neer te leggen. We hopen alvast bij volgende plannen sneller betrokken te worden om mee de juiste en veilige oplossingen uit te werken.

Lezing 'de andere' Kris Peeters

Op 15 september nodigden we samen met Lier Woonplezier, Transitie Lier, Mobiliteitsraad Lier en VormingPlus Mechelen mobiliteitsdeskundige Kris Peeters uit met zijn lezing 'Van auto zonder toekomst naar toekomst zonder auto'.

Een volledig gevulde Colibrantzaal hoorde hoe de absurde autoverslaving onze maatschappij net minder mobiel dreigt te maken, en hoe we ons kunnen voorbereiden op een toekomst waarin we veel minder afhankelijk zijn van de auto. Alvast veel stof tot discussie omtrent de mobiliteit in onze stad en daarbuiten.

Koffiekoekenfietstocht langs burgemeester en schepenen

Op zondagochtend 20 september, in vele andere steden en gemeenten Autovrije Zondag, brachten we met de fiets koffiekoeken tot bij de burgemeester en schepenen. We bezorgden hen ook een voorstel hoe ze vanuit hun beleidsdomein mee kunnen werken aan een fietsvriendelijk Lier.

Fietsen stimuleren is niet enkel een kwestie van mobiliteit, maar vraagt een volledige kijk op hoe we met de ruimte in onze stad omgaan. We hopen dat de koffiekoeken hebben gesmaakt, en kijken uit naar de realisatie van onze voorstellen.

Doorlopend overleg

Naast onze acties hebben we ons ook ingezet om op verschillende vlakken overleg te voeren om de situatie voor de Lierse fietsers te verbeteren. In de Mobiliteitsraad Lier denken we actief mee omtrent de juiste oplossingen. En ook in ons periodiek overleg met de schepen van mobiliteit en tussendoor leggen we bestaande problemen voor aan het stadsbestuur of andere overheden.

We zijn alvast vragende partij om bij de overlegmomenten nog vroeger in het plannigsproces betrokken te worden en zo van bij de start de nodige aandacht voor de fietser te kunnen meegeven. Op ons aangeven ondertekende het stadsbestuur Lier het charter Sterk Fietsbeleid en ging daarmee engagementen aan om echt werk te maken van een zichtbaar sterk fietsbeleid. 

We ontvangen regelmatig meldingen van fietsers uit Lier en omliggende gemeenten, waar we graag mee aan de slag gaan en mee uitzoeken hoe we toestanden zo efficiënt mogelijk kunnen verbeteren. Op die manier hopen we zoveel mogelijk Lierse fietsers te vertegenwoordigen om samen te gaan voor fietsstad Lier...

Het voorbije jaar legden we een stevige basis om een doordacht fietsbeleid in onze stad op de agenda te plaatsen. Voor 2016 gaan we verder op de ingeslagen weg. Er zijn al heel wat ideëen voor het nieuwe jaar en we hopen alvast op enkele mooie realisaties in 2016.