Wij willen over de Sint-Annabrug fietsen!

10/07/2015 - Vlaams-Brabant - Halle

Al jaren bestaan er plannen voor een nieuwe brug over het kanaal tussen het station en het stadscentrum. Recent vernamen we dat Waterwegen en Zeekanaal toch weer zou opteren om hier enkel een brug voor voetgangers van te maken. Als reden wordt aangehaald dat de Bospoortbrug autovrij wordt na de aanleg van de nieuwe Zuidbrug. Ook de (langere termijn)plannen voor de nieuwe Nederhembrug worden als excuus gebruikt. We hebben uw steun nodig de overheden op andere gedachten te brengen.

Als de Sint-Annabrug enkel een voetgangersbrug zou worden met trappen aan de kant van het centrum, betekent dit dat niet alleen fietsers, maar ook rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens aan hun lot worden overgelaten. Nochtans is deze nieuwe brug voor fietsers wel degelijk nodig. Enkele voorbeelden:

  • Vanaf het station en de fietsparking is het de kortste verbinding met het centrum en ook het H.Hartcollege. Via de Bospoortbrug is het 1,1 km omrijden, via de Nederhembrug minstens 1,5 km.
  • Fietsers op de kanaalroute kunnen via de Sint-Annabrug het gemakkelijkst naar het centrum. We willen toch niet dat alle toeristen en recreanten het centrum links laten liggen?
  • Zowel het zwembad als de nieuwe Nederhemwijk met 700 woningen kunnen via de Sint-Annabrug het makkelijkst verbonden worden met het centrum.
  • Vanuit Buizingen en de sportvelden op Sint-Rochus kan er via een doorsteek door de Sint-Annastraat een prachtige nieuwe fietsroute ontstaan, die ook de scholieren naar het KTA een directe verbinding met het centrum bezorgen.

Kortom, het potentieel is overduidelijk aanwezig. De Sint-Annabrug enkel voor voetgangers inrichten zou dan ook doodzonde zijn en een grote gemiste kans om Halle de komende tientallen jaren beter fietsbaar te maken.

Laat ook uw stem horen. Stuur ons verzoek door naar Waterwegen en Zeekanaal, het stadsbestuur van Halle en het provinciebestuur. Download hier de brief en stuur deze ook in uw naam door. De adressen staan vermeld op onze brief. Alvast bedankt.