Zelf bedachte waarschuwingsborden sporen fietsers aan snelheid te matigen

17/12/2019 - Antwerpen - Antwerpen

De stad Antwerpen heeft onlangs de eerste waarschuwingsborden voor snelle fietsers geplaatst. De borden zijn blauw en gelden dus niet als snelheidsbeperking, maar moeten – vooral elektrische fietsers en speedpedelecs -aansporen om hun snelheid aan te passen. Ze zijn momenteel op één fietspad te zien, nl. in de Cuperusstraat en Stanleystraat, een plaats waar momenteel ook werken aan de gang zijn.

De Fietsersbond vindt uiteraard dat snelheidsbeperkingen ook voor fietsers van toepassing zijn. Bovendien is het uiterst belangrijk dat álle weggebruikers, dus ook fietsers, hun snelheid aanpassen aan de omstandigheden (verkeersdrukte, aard van de infrastructuur, weersomstandigheden, ...). De Fietsersbond heeft dan ook geen bezwaren tegen doordachte manieren om de gebruikers van het fietspad duidelijk te maken dat ook voor hen de geldende snelheidsbeperking van toepassing is.

De Fietsersbond is echter niet gelukkig met deze concrete borden en het concrete gebruik daarvan : de door de stad Antwerpen zelf bedachte borden zijn bovendien illegaal zijn want in strijd met de wetgeving inzake minimum afmetingen de bijzondere plaatsingsvoorschriften van verkeerstekens. Bovendien zijn de borden geplaatst in de Cuperusstraat en de Stanleystraat, twee straten die buiten de zone 30 van stad Antwerpen gehouden zijn. Op bepaalde locaties zijn die 30 km/uur-borden geplaatst op dezelfde palen waarop het einde van zone dertig wordt aangegeven. Dit is niet alleen verwarrend, het creëert ook een situatie waarin de (niet wettig bindende) snelheidsbeperking die de stad Antwerpen suggereert niet in overeenstemming is met de echte snelheidsbeperking die daar van toepassing is (namelijk 50 km/uur).

De Fietsersbond Antwerpen is er van overtuigd dat er minder verwarrende en legale manieren zijn om gebruikers van het fietspad te herinneren aan de wenselijkheid van aangepaste snelheid. Wij hopen dan ook dat stad Antwerpen het project met deze borden stopzet en in overleg met de Fietsersbond Antwerpen nadenkt over geschikte manieren om gebruikers van het fietspad waar nodig aan te zetten tot aangepaste snelheid.