Zone 30 in Halle

21/12/2015 - Vlaams-Brabant - Halle

Recent werd de snelheid voor auto’s in de historische kern van Halle verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Fietsersbond was al langer vragende partij om de snelheid van het autoverkeer in woonstraten te verlagen. Een stap vooruit! En het kan nog veel beter.

Veel voordelen

Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor fietsers is de invoering van zone 30 een stap vooruit. Het snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer neemt af en de impact van een ongeval is veel minder groot. Bij een botsing aan 30 km/u heb je 5 à 10% kans op overlijden. Bij 50 km/u is dat al 50%. Ook het aantal letselongevallen neemt af met een kwart. Zone 30 spaart levens en vermindert aanzienlijk de kans op ongevallen. Ook de luchtvervuiling en geluidsoverlast nemen af.

Zichtbaarheid

De invoering van zone 30 in Halle kon echter beter. Zone 30 is te weinig zichtbaar (enkel met kleine verkeersborden) en we zien dan ook dat vele automobilisten even snel als vroeger door het centrum rijden. Knipperborden met daarop de gereden snelheid, poortversmallingen bij het binnenrijden van het centrum, verfaanduidingen en meer duidelijke borden (bv. "verminder je snelheid, spaar mensenlevens") zouden een effectieve toepassing van de lagere snelheid zeker bevorderen. Snelheidsmetingen en bekeuringen voor wie zich dan nog niet aan de snelheid houdt, moeten bijdragen aan een betere handhaving.

Niet alleen het centrum

Grote woongebieden zoals Sint-Rochus en de Don Boscowijk zijn nog steeds geen zone 30. Nochtans zijn de meeste straten in deze wijken woonstraten die beter zone 30 zouden worden. Grotere zones creëren duidelijkheid. Veel buurtbewoners zijn vragende partij voor een lagere snelheid in hun straat.

Komaan, stadsbestuur

We vragen dan ook aan het stadsbestuur al deze voorstellen in overweging te nemen. Verdere uitbreiding, een bredere informatiecampagne, duidelijker aanduidingen en tenslotte controles zullen onze stad veiliger, schoner en aangenamer maken. Elk ongeval is er één te veel, voorkomen is beter dan genezen.