Zone 30 voor leefbare en verkeersveilige kernen

07/12/2020 - Algemeen

Heel wat kleinere gemeenten verlagen naar het voorbeeld van grote steden de snelheid in de bebouwde kom naar 30 km per uur. De Standaard spreekt vandaag zelfs over 'een golf van nieuwe zones 30 over Vlaanderen.'

Goed nieuws! Eindelijkt lijkt deze eis van de Fietsersbond er door te komen. Een veilige en leefbare fietsomgeving kan immers pas als er minder (gemotoriseerd) verkeer is, aan lagere snelheid. 

"Wie aangereden wordt met 50 km per uur, loopt 5,5 keer meer kans om dat niet te overleven dan wie met 30 km per uur wordt aangereden.", zo lezen we in het De Standaard artikel. Het ­Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV schat zelfs dat een verlaging van de snelheidslimiet in de bebouwde kom het aantal verkeersdoden en -gewonden zou kunnen terugdringen met 22 tot 31 procent. 

Maar niet alleen de invoering van die zone 30, ook de handhaving ervan is belangrijk. Zoniet zullen we in de praktijk niet veel verschil merken.

Brussel voert het al in vanaf 2021, hopelijk springt Vlaanderen ook mee op de kar.  Want in heel wat gemeenten zijn gewestwegen vaak dragende assen en daar lijkt het Agentschap Wegen en Verkeer nog niet direct mee te stappen in het verhaal.  Sp.a diende wel een voorstel in het Vlaams Parlement in om zone 30 de regel te maken in de bebouwde kom wanneer er geen afgescheiden fietspad is. Misschien volgt Vlaanderen zo Spanje en Nederland waar in het voorjaar en de zomer van 2021 dit ook wordt ingevoerd.

Als het de goede kant op gaat, komt het zeker de veiligheid van de voetgangers en fietsers ten goede. Wij blijven druk zetten!