Ons lobbywerk

Fietsen vanzelfsprekend maken! Dat is wat ons elke dag drijft bij de Fietsersbond. Dat jij je dagelijks, veilig en comfortabel op de fiets kan verplaatsen, is onze topprioriteit. Wij zijn de enige organisatie die die oplossingen aanreikt en het opneemt voor alle fietsers.

We lobbyen, voeren acties, geven advies, zijn gesprekspartner met meer dan 125 gemeentebesturen... Kortom, we zetten druk op het beleid.  We zijn een onafhankelijke  vereniging,  die  met  steun  van  vijfhonderd vrijwilligers  en bondgenoten de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel behartigt.

We lobbyen op alle overheidsniveaus, bij bedrijven en het middenveld en promoten er de fiets als hefboom om duurzame oplossingen te realiseren op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening, economie,  klimaat,  milieu  en  gezondheid.  In de rubriek 'nieuws' op deze site, vind je meer info over onze acties en die van onze vrijwilligers. 

Lees hier meer over onze visie en missie. 

Lees ook onze memoranda die we telkens in aanloop van de verkiezingen opstellen. Ze bevatten aanbevelingen voor een doordacht fietsbeleid.