Fietsersbond ondertekent open brief: meer fietsen kan klimaat redden

15/11/2021 - Algemeen

De Fietsersbond ondertekende de open brief van de European Cyclists’ Federation n.a.v. de klimaattop in Glasgow. De brief roept wereldleiders op om fietsen te boosten. Fietsen is immers een laagdrempelige manier om de CO₂-uitstoot te verminderen.

De brief heeft er mee voor gezorgd dat actieve mobiliteit (stappen en trappen) en openbaar vervoer erkend werden als deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Dat gebeurde op 10 november 2021 in de officiële declaratie van COP26 over het transport

Hier lees je de vertaling van de oorspronkelijke brief:

De wereld heeft veel meer fietsen nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Zonder vastberaden actie van de regeringen om de CO₂-uitstoot van het transport te verminderen, zullen we de huidige en toekomstige generaties opzadelen met een wereld die vijandiger en veel minder bewoonbaar is.

Daarom doen wij een oproep aan alle regeringen en leiders die aanwezig zijn op de 26e VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) in Glasgow om zich in te zetten voor een aanzienlijke toename van het aantal mensen dat in hun land fietst. Overheden kunnen dit doen door meer hoogwaardige fietsinfrastructuur te bouwen, fietsen te integreren met het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid te verbeteren en een beleid te voeren dat mensen en bedrijven aanmoedigt om autoritten te vervangen door fietstochten en andere vormen van vervoer, zoals lopen en of het openbaar vervoer. Het bevorderen van actieve mobiliteit moet een van de hoekstenen zijn van mondiale, nationale en lokale strategieën om CO₂-neutraal te worden.

Wereldwijd is transport verantwoordelijk voor 24% van de directe CO₂-uitstoot door de verbranding van brandstof. Wegvoertuigen zijn verantwoordelijk voor bijna driekwart van de CO₂-uitstoot van het vervoer. Deze cijfers dalen niet. Afgezien van de onhoudbare niveaus van CO₂-uitstoot die het klimaat op aarde veranderen, vervuilen wegvoertuigen onze lucht op een ongekende manier, waarbij jaarlijks naar schatting zeven miljoen mensen wereldwijd omkomen.

Het rapport "Global Warming of 1.5 °C" van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering, (IPCC) identificeert fietsen als een weg naar een veilige en duurzame wereld voor iedereen. Zowel vandaag als in de toekomst. Fietsen stoot geen CO₂ uit en heeft verreikende positieve sociaaleconomische effecten.

Fietsen vormt de grootste hoop voor de mensheid op een omslag naar een koolstofvrije toekomst. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de CO₂-uitstoot tijdens de volledige levenscyclus van een fiets of auto daalt met 14% per extra fietstocht en met 62% per vermeden autorit. Overstappen van de auto op de fiets spaart 150 gram CO₂ per kilometer uit. E-bakfietsen verminderen de CO₂-uitstoot met 90% in vergelijking met dieselbusjes. Als je in steden de auto inruilt voor wandelen en fietsen, zelfs al is het maar één dag per week, kan je jouw ecologische voetafdruk in een jaar tijd met ongeveer een halve ton CO₂ verminderen. Door synergie tot stand te brengen met andere vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer, kan dit potentieel aanzienlijk vergroot worden.

Onze wereld staat in brand. We moeten het gebruik van de fiets radicaal opschalen. Wat hebben regeringen nodig die zich politiek en financieel inzetten voor meer, veiliger en geïntegreerd fietsen voor iedereen die in onze landen, steden en regio's woont. 

We dringen er bij alle regeringen en leiders op COP26 op aan om:

  • Afspraken te maken om het aantal fietsers aanzienlijk te verhogen. Door het promoten van fietstoerisme, deelfietsen en fietsen naar het werk of naar school. 
  • Fietsen als klimaatoplossing te erkennen en een duidelijk verband te leggen tussen hoe een toename van fietsverplaatsingen en een afname van privé-autoverplaatsingen de CO₂-uitstoot verminderen.
  • Nationale fietsstrategieën te financieren en uit te werken en gegevens te verzamelen over fietsen om te weten waar er verbeteringen in de infrastructuur kunnen worden aangebracht.
  • Te investeren in veilige en hoogwaardige fietsinfrastructuur en in initiatieven om die gemeenschappen te bereiken die minder voeling hebben met fietsen.
  • Mensen en bedrijven te stimuleren om voor de dagelijkse verplaatsingen over te stappen van de auto naar de fiets.
  • Synergiën uit te bouwen met het openbaar vervoer en om een multimodaal ecosysteem uit te bouwen dat in alle transportbehoeften voorziet zonder afhankelijk te zijn van de privéauto.

Meer fietsen in een handvol landen zal niet voldoende zijn om de wereldwijde CO₂-uitstoot te verminderen. Alle landen moeten een bijdrage leveren en deze inspanningen moeten op VN-niveau worden gevolgd.

Er is geen manier denkbaar voor overheden om de CO₂-uitstoot snel genoeg te verminderen om het ergste van de klimaatcrisis te voorkomen zonder in te zetten op meer fietsen. Fietsen is een van de beste oplossingen die we nu al hebben om ervoor te zorgen dat onze planeet bewoonbaar is voor alle toekomstige generaties.

Weet jij wat de Fietsersbond doet om fietsen te ondersteunen?

Ontdek het hier