Spitstest

Hoe geraak je het snelst in de stad? Met de fiets, auto of openbaar vervoer? Of in combinatie? Tijdens de ‘Spitstest’ in verschillende steden testten we het uit. Verschillende teams verplaatsten zich vanuit de rand naar het centrum, telkens met een ander transportmiddel. En telkens kwam de fietser als eerste aan.

Dat de fiets overal als snelste vervoermiddel uit de bus kwam, hoeft niet te verbazen. Voor korte (tot 5 km) maar ook voor middellange afstand (tot 15 km) blijft de fiets het meest effectieve vervoermiddel. De fiets is niet alleen sneller maar ook en vooral betrouwbaarder dan andere verplaatsingsmiddelen. Het openbaar vervoer heeft vaak last van vertragingen tijdens de spitsuren. En ook het autoverkeer loopt tijdens de spits vast bij het minste probleem. De fietser heeft hier weinig last van en kan vaak rond de problemen fietsen. De fiets is, zeker tijdens de spits, het meest effectieve vervoermiddel.

Nood aan veiligere fietsroutes

Meer mensen verleiden om ook in de spits de fiets te nemen? Het kan, maar de nood aan investeringen in veilige fietsverbindingen in de randstad en tussen kernen blijft groot. De Fietsersbond vraagt daarom (opnieuw) aan alle overheden om zowel de schoolomgevingen als de werkomgevingen fietsveilig te maken.

Resultaten 2018

Resultaten 2017