Tips van applausteams

"Zorg dat je met voldoende applaudisseerders bent.”

“Goede zichtbare plaats waar ook het autoverkeer stil kan staan (zoals bij ons) en dan wakker je de fietser extra aan.”

“Aandacht hebben voor verkeersveiligheid, aanwezigheid van kinderen werkt aanstekelijk.”

“Een goede plaats vinden om te staan is cruciaal, maar niet altijd even gemakkelijk.”

“Aanmaken spandoeken, borden ruim vooraf starten. Eén persoon met bordje "Applaus voor de Fietsers" plaatsen voor de actiegroep zodat iedereen die passeert direct de boodschap van de actie ontvangt.”

“Prima actie!! Nodig om de Vlaamse automentaliteit om te buigen!”

“Applaudisseer op een drukke maar veilige plek. Je applaus mag niet tot ongelukken leiden.”

“Eén of ander aanwezig muziekinstrument brengt direct meer sfeer en valt nog harder op.”

“Opletten dat er zich geen gevaarlijke toestanden kunnen voordoen tijdens het applaus.”

“Duidelijk afspreken waar je gaat staan en om hoe laat, zeker als het een lange straat of groot plein is, dat mensen (en de pers) je direct vindt, want de tijd is kort!”

 

Terug naar de overzichtspagina Nationale Applausdag voor Fietsers 2016