Verkeersveiligheid

“Moordstrookje” is verkozen tot het woord van het jaar 2018. Dat wijst erop dat veel Vlamingen zich ergeren aan de “fietspaden” die we vooral langs de gewestwegen zien. Willen we een echt fietsklimaat, dan moeten alle fietspaden conform het fietsvademecum zijn: breed genoeg en afgescheiden van het autoverkeer bij snelheden hoger dan 50 km/uur. Er zijn nog altijd te veel fietspaden die niet aan die basisvereisten voldoen.

In de toekomst liggen er, als het aan ons ligt, enkel fietspaden waar je als ouder zonder zorgen je kind op laat fietsen. Dan wordt “oogappelfietspad” misschien wel het woord van het jaar. Vandaag is het uitgangspunt dat een locatie “veilig” is zolang er geen ongeval plaatsgevonden heeft. Locaties die fietsers vermijden omdat ze die onveilig vinden, komen dus niet op de lijsten met gevaarlijke punten als daar geen ongevallen gebeuren. Bovendien wordt er nog steeds infrastructuur aangelegd met ingebouwde conflicten: conflict by design, waarbij conflicten tussen verschillende modi ingebouwd worden om het veiliger te maken. Het subjectief onveiligheidsgevoel wordt op dit moment niet meegenomen bij de screening van  nfrastructuur. Om het fietsen vanzelfsprekend te maken moeten alle gewesten en gemeenten ook rekening houden met dit subjectief onveiligheidsgevoel. Hiervoor is een doorgedreven gedragsanalyse van fietsers bijzonder relevant.

Meer Leesvoer