Vertegenwoordiging

De Fietsersbond is vertegenwoordigd in:

  • De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
  • De Stuurgroep Fietsbeleid Vlaams Gewest
  • De Stuurgroep wegwerken gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen.
  • Het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS.
  • De Werkgroep Vereenvoudiging Wegcode van de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid
  • Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo)
  • Gewestelijke Fietscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest