Wat zijn de standpunten van Fietsersbond Lier

Visietekst

Bij onze doorstart hebben we begin 2015 een visietekst voorgesteld, waaruit onze standpunten en voorstellen voor een fietsstad Lier vertrekken. Omdat volgens ons de fiets het meest logische vervoermiddel is in een stad.

Lees onze volledige visietekst.

 

Vesten

Momenteel is fietsen op de stadsvesten verboden van zaterdagmiddag tot en met zondag, wegens vele wandelaars in dit parkgebied. Tegelijk worden de stadsvesten vaak vernoemd als 'fietsring' en zijn ze een veilige route zeker voor meer kwetsbare fietsers, of vaak ook de logische route. Daarom lijkt het ons evident dat het fietsverbod zou verdwijnen en de inzet eerder op veilige routes door de binnenstad moet liggen.

Lees ons volledige standpunt rond fietsen op de vesten.

 

Fietszone / fietsstraten

Fietsstraten kunnen interessant zijn om de fietsers en wenselijke routes meer zichtbaar te brengen. Tegelijk zijn ze geen wondermiddel en volstaan ze op zichzelf dan ook niet voor een fietsvriendelijke omgeving.

Eerder brachten we ons standpunt over fietsstraten in Lier, maar intussen met de nieuwe wetgeving zien we meer mogelijk met een volledige fietszone in de binnenstad. Voor fietsstraten en -zones naast een autoluwe aanleg in woonbuurten is ook nog een visie nodig, alsook voor fietsstraten als deel van routes in landelijk gebied.

 

Fietsbeleidsplan 2018-2023

Eind 2017 keurde de stad het fietsbeleidsplan voor de periode 2018-2023 goed. Het bevat wel wat goede elementen en stipt pijnpunten aan, waardoor de fietser een volwaardige plaats kan krijgen in Lier. Alleen missen we de ambitie en de concrete keuzes om tot een echte fietsstad te komen.

Lees onze volledige reactie op het fietsbeleidsplan.

Bestuursakkoord Lier 2019-2024

Met aandacht hebben we het bestuurakkoord van het Lierse stadsbestuur voor de periode 2019-2024 gelezen. Lees hier onze nieuwjaarsbrief waarin we wat punten hebben aangestipt.

Lichtenregeling Antwerpsepoort

Jarenlang was de Antwerpsepoort aan de spoortunnel een barrière voor fietsers, met lange wachttijden en onder meer een 'rode golf', net op een belangrijke verbinding tussen grote woonwijken en het station met de binnenstad. Op 16 september 2019 werd de lichtenregeling van de kruispunten aangepast. Hoewel verdere verbeteringen en verfijningen nog mogelijk zijn, zijn we over het algemeen zeker tevreden over de uitgangspunten van deze regeling. Deze zullen er op termijn immers voor zorgen dat doorstroming voor iedereen vlotter en veiliger kan op deze plek.

Lees ons volledige standpunt rond de aangepaste lichtenregeling.