Meer ruimte voor fietsers

Afgelopen jaren heeft de Fietsersbond heel actief geijverd voor meer ruimte voor fietsers. Meer en bredere fietspaden, minder en tragere auto’s. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel speelt niet in het voordeel van de fiets, maar gelukkig wordt steeds meer geld geïnvesteerd in ruimte voor de fiets. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op een zone 30 en maken zo ook meer #ruimtevoorfietsers.

De komende jaren willen we een duidelijke focus leggen op een goede herverdeling van de ruimte. Het hoeft niet noodzakelijk steeds een nieuw fietspad te zijn ten koste van de schaarse natuur of open ruimte. Fietsersbond wil via de juiste routes en keuzes de fiets op bepaalde plaatsen meer ruimte geven ten koste van de auto, want een fiets neemt minder plaats in en is efficiënter.

Meer leesvoer: