Ons werk

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers. Of je nu vaak, soms of nog niet de fiets neemt. Dat doen we op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, Brussels, Belgisch en ook Europees niveau. Overal dus. En niet alleen bij politici maar ook bij onze partners en bijna partners. Denk maar aan werkgevers (VOKA, UNIZO, BECI, VBO, …) maar ook de werknemers (de vakbonden) en het brede middenveld (BBL, Greenpeace, OKRA, …). We luisteren naar jullie, onze leden en alle fietsers en bijna fietsers. We spreken in naam van jullie. We informeren jullie. We activeren jullie via acties en campagnes.  Om zo fietsen echt vanzelfsprekend te maken en de drempels die er ook vandaag nog zijn om te fietsen echt weg te werken.

Onze missie en visie kan je hier terugvinden.

Benieuwd wie wat doet binnen ons team? Neem dan hier een kijkje. 

Ontdek hier hoe je zelf het verschil kan maken.

 

Onze memoranda

Voor elke verkiezing werken we een memorandum uit. De kandidaten bij de verschillende partijen krijgen van ons een leidraad om echt werk te maken van een nieuw fietsklimaat en een stevig fietsbeleid. Zowel op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, federaal als Europees niveau. Lees er alles over. 

Infrastructuur

Fietsinfrastructuur is veel meer dan alleen maar de fietspaden die we overal in Vlaanderen en Brussel zien. Het gaat ook over fietssnelwegen, fietsstraten en fietszones, fietsvriendelijke verkeerslichten.... En we mogen hierbij ook de fietsenstallingen niet vergeten. Ontdek onze visie. 

Verkeersveiligheid

“Moordstrookje” werd in 2018 verkozen tot het woord van het jaar. Dat wijst erop dat veel Vlamingen zich ergeren aan de “fietspaden” die we vooral langs de gewestwegen zien. Willen we een echt fietsklimaat, dan moeten alle fietspaden conform het fietsvademecum zijn. Lees meer. 

Multimodaliteit

De fiets is de basisschakel in een multimodaal mobiliteitssysteem. Onder multimodaal verstaan we de beschikbaarheid over een waaier aan vervoersmogelijkheden, waarin we bewuste en duurzame keuzes kunnen maken om ons te verplaatsen. Lees meer. 

 

Fiets en economie

Investeren in fietsen loont! Fietsinvesteringen hebben niets dan maatschappelijke baten. Investeren in fietsbeleid kost doorgaans minder dan alle andere mobiliteitsinvesteringen. De kosten zijn bovendien sneller terugverdiend dankzij de aanzienlijke maatschappelijke baten van fietsen. Lees meer. 

 

Fiets, gezondheid en klimaat

Fietsen is goed voor de gezondheid en klimaat! Fietsende werknemers zijn bijvoorbeeld gemiddeld 1 dag per jaar minder ziek. Fietsen is ook goed voor de luchtkwaliteit. Omgekeerd komen maatregelen voor een betere luchtkwaliteit fietsers ten goede. Lees meer.