De speerpunten van de Fietsersbond

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers. Deze werden in twaalf speerpunten gegoten en houden ons scherp om ons doel te bereiken. Ze zijn gebaseerd op het programma van de afgelopen jaren en de verschillende memoranda die de leden mee onderschreven. We willen dat fietsen vanzelfsprekend wordt op onze Vlaamse en Brusselse wegen. We kijken hiervoor niet alleen naar de infrastructuur, maar ook naar de fietsbeleving en de fietsvreugde.

De speerpunten helpen ons ook om onze communicatie scherper te krijgen en om gerichter en gevatter uit de hoek te komen.  De fiets is een game changer en verdient aandacht op elk niveau. De Fietsersbond wil een antwoord kunnen bieden op het groeiende aantal fietsers dat steeds diverser wordt. De verwezenlijking hiervan kan je hieronder lezen.

Onze memoranda

Voor elke verkiezing werken we een memorandum uit. De kandidaten bij de verschillende partijen krijgen van ons een leidraad om echt werk te maken van een nieuw fietsklimaat en een stevig fietsbeleid. Zowel op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, federaal als Europees niveau. Lees er alles over. 

Infrastructuur

Fietsinfrastructuur is veel meer dan alleen maar de fietspaden die we overal in Vlaanderen en Brussel zien. Het gaat ook over fietssnelwegen, fietsstraten en fietszones, fietsvriendelijke verkeerslichten.... En we mogen hierbij ook de fietsenstallingen niet vergeten. Ontdek onze visie. 

Verkeersveiligheid

“Moordstrookje” werd in 2018 verkozen tot het woord van het jaar. Dat wijst erop dat veel Vlamingen zich ergeren aan de “fietspaden” die we vooral langs de gewestwegen zien. Willen we een echt fietsklimaat, dan moeten alle fietspaden conform het fietsvademecum zijn. Lees meer. 

Multimodaliteit

De fiets is de basisschakel in een multimodaal mobiliteitssysteem. Onder multimodaal verstaan we de beschikbaarheid over een waaier aan vervoersmogelijkheden, waarin we bewuste en duurzame keuzes kunnen maken om ons te verplaatsen. Lees meer. 

 

Fiets en economie

Fietsen is goedkoop en brengt de gemeenschap geld op, investeren in de fiets loont! Ook het beleid heeft dit begrepen en wijst dankzij ons lobbywerk steeds meer financiële en menselijke middelen toe aan de fiets. Zo zijn er vandaag in Vlaanderen, Brussel en Wallonië heuse fietsambtenaars. Met Fietsberaad is er een expertisecentrum om de Vlaamse steden en gemeenten bij te staan. Dat werk loont, nog nooit was er zoveel aandacht voor de fiets. Lees meer.

Fiets, gezondheid en klimaat

Fietsen is goed voor de gezondheid en klimaat! Fietsende werknemers zijn bijvoorbeeld gemiddeld 1 dag per jaar minder ziek. Fietsen is ook goed voor de luchtkwaliteit. Omgekeerd komen maatregelen voor een betere luchtkwaliteit fietsers ten goede. Lees meer.