De speerpunten van de Fietsersbond

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers. Deze werden in twaalf speerpunten gegoten en houden ons scherp om ons doel te bereiken. Ze zijn gebaseerd op het programma van de afgelopen jaren en de verschillende memoranda die de leden mee onderschreven. We willen dat fietsen vanzelfsprekend wordt op onze Vlaamse en Brusselse wegen. We kijken hiervoor niet alleen naar de infrastructuur, maar ook naar de fietsbeleving en de fietsvreugde.

De speerpunten helpen ons ook om onze communicatie scherper te krijgen en om gerichter en gevatter uit de hoek te komen. De fiets is een game changer en verdient aandacht op elk niveau. De Fietsersbond wil een antwoord kunnen bieden op het groeiende aantal fietsers dat steeds diverser wordt. De verwezenlijking hiervan kan je hieronder lezen.

Meer ruimte voor fietsers

Het aanleggen van nieuwe fietspaden, het inrichten van nieuwe fietsstraten, of meer ruimte voor de fiets ten koste van de rijbaan? De Fietsersbond ijvert voor het herverdelen van de openbare ruimte ten voordele van de fiets. 

Meer weten.

Fietsveilige infrastructuur en conflictvrije kruispunten

Het aantal verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers zit in stijgende lijn. Veel van deze ongevallen kunnen worden voorkomen door aanpassingen aan de weginrichting. 

Meer weten.

Een mental en modal shift door fietsen te stimuleren

De fiets is een toegankelijke, goedkope en ecologische manier om je te verplaatsen. Om de keuze van de fiets vanzelfsprekend te maken moet fietsen worden gestimuleerd en de voordelen van de auto worden afgebouwd. 

Meer weten.

Dubbele gezondheidswinst door de fiets

Fietsers zijn minder vaak ziek, terwijl luchtvervuiling verantwoordelijk is voor naar schatting 6500 vroegtijdige overlijdens per jaar. De keuze voor de fiets heeft dus een dubbele gezondheidswinst. 

Meer weten.

Iedereen leren fietsen en een fiets voor iedereen

20% van de Vlamingen heeft moeite om zich te verplaatsen. De Fietsersbond tracht zoveel mogelijk mensen aan een fietsoplossing te helpen, zodat iedereen mee kan fietsen. 

Meer weten.

Fietspendelen ondersteunen en belonen

Fietsen naar het werk moet vanzelfsprekend zijn en maximaal ondersteund worden, daar ijvert de Fietsersbond al jaren voor. Ook de combinatie van openbaar vervoer en de fiets moet eenvoudiger. 

Meer weten. 

Fietsen is goed voor klimaat en milieu

De uitstoot van de transportsector is in België verantwoordelijk voor 21,5 % van de totale CO2 uitstoot. En dat aandeel neemt toe: als één van de enige sectoren zit de uitstoot jaarlijks in stijgende lijn. De fiets is een onmisbare schakel in de transitie naar een groenere mobiliteit. 

Meer weten. 

Rekening houden met alle soorten fietsen

We zijn niet alleen met steeds meer fietsers, er is ook een rijker aanbod aan fietsen. Van snelle tot brede fietsen: diversiteit vraagt een aangepast fietsbeleid. Fietsersbond pleit voor maximale uniformiteit in de regelgeving voor alle fietsers. 

Meer weten. 

Fietsdiefstal als prioriteit voor politie en justitie

Fietsdiefstallen zijn een ware plaag. De Fietsersbond wil dat fietsdiefstal een hogere prioriteit krijgt bij de politiediensten en justitie. Het centraal fietsregister MyBike is alvast een stap in de goede richting. 

Meer weten. 

Fietsen brengt de gemeenschap geld op

De keuze voor de fiets stimuleert de lokale economie. Klanten die met de fiets komen, spenderen meer en autoluwe winkelstraten nodigen uit tot kuieren. De fietsindustrie stelt bovendien heel wat werknemers tewerk. 

Meer weten. 

Beter fietsbeleid dankzij rijkere fietsdata

Meten is weten. Met de Fietsersbondapp, het knelpuntenregister en de meetfiets verzamelt de Fietsersbond heel wat kwalitatieve data. Die fietsdata is nodig, niet alleen om beleid op te baseren, maar ook als drukkingsmiddel voor een ambitieuzer fietsbeleid. 

Meer weten. 

Meer bewaakte en veilige fietsenstallingen

Meer fietsers betekent nood aan meer veilige fietsenstallingen. Er wordt best ook rekening gehouden met de grotere diversiteit aan fietsen: niet alle fietsen passen zomaar in een gewone fietsenstalling. 

Meer weten.