Fietspendelen ondersteunen en belonen

Wist je dat de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer er kwam dankzij de Fietsersbond? Fietsen naar het werk moet ook kunnen in combinatie met openbaar vervoer, intermodaliteit zoals we het in het vakjargon noemen. We zijn trots dat dankzij ons de fiets meekan op de metro in Brussel en de combinatie trein en fiets steeds vanzelfsprekender wordt. Al is wat dat laatste betreft zeker nog werk aan de winkel. 

Fietsersbond pleit voor een grondige hervorming van het systeem van salariswagens. We blijven ervoor ijveren dat fietsen financieel ondersteund wordt. Vandaag kunnen niet alle werknemers hier beroep op doen en daar willen we verandering in brengen door de fietsvergoeding te veralgemenen.

Meer leesvoer: 

- Voor iedereen een fietsvergoeding!