Voor iedereen een fietsvergoeding!

Vandaag is je verplaatsen met de auto fiscaal voordeliger dan met om het even welk ander vervoersmiddel. Duurzame mobiliteit wordt amper beloond: de fietsvergoeding (0,24 €/km) weegt niet op tegen de voordelen van een salariswagen. De fietsvergoeding is bovendien facultatief: sommige werkgevers kennen ze toe aan hun werknemers, anderen dan weer niet.

Om meer mensen echt te overtuigen de fiets te gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing, moet de fietsvergoeding veel aantrekkelijker worden. Dan pas werk je aan een echt fietsklimaat.

Een wagen als deel van de verloning aanbieden, is een grondige systeemfout die alle inspanningen rond duurzaam mobiliteitsbeleid fnuiken en die het oorspronkelijke probleem - te hoge loonlasten - niet oplost.

Hierdoor blijft de autodruk stijgen: het aantal inschrijvingen stijgt, het aantal afgelegde kilometers stijgt, files worden alsmaar langer.

Voor heel wat fietsers is de hoge autodruk een rem op het dagelijkse fietsgebruik. De autodruk moet verlaagd worden: minder auto’s, minder kilometers.

20% van het Belgische wagenpark bestaat uit salariswagens, die bovendien het autogebruik stimuleren. Wie met zijn eigen auto rondrijdt, legt gemiddeld 14.000km per jaar af. Wie een salariswagen bezit, legt gemiddeld het dubbele af: 28.000km. Om dat aanzuigeffect van salariswagens op korte termijn af te remmen, is een realistische belastingheffing op privékilometers een must.

Daarom vraagt de Fietsersbond:

  • Maak van de fietsvergoeding een recht voor iedere werknemer.
  • Verhoog de fietsvergoeding (0,50€/km tot 10km + 0,25€/km tot 25km),  met een plafond van 25 kilometer (aan 0,25€/km, enkele rit).
  • Afschaffing van de RSZ bijdrage voor het voordeel alle aard bij het gebruik van de bedrijfsfiets.
  • Mogelijkheid tot het recuperern van de BTW voor werkgevers bij de aankoop van bedrijfsfietsen.
  • De bestaande belastingsaftrek van 15% voor moto’s, drie- en vierwielers met elektrische motor uitbreiden naar alle fietsen (elektrisch ondersteund of niet).
  • Een effectieve verlaging van het BTW tarief bij aankoop van fietsen naar 6%.
  • Een verlaging van het BTW tarief voor privé fietsenstallingen  naar 6 % naar analogie met de autoparkeerplaatsen.
  • De stopzetting van het huidige systeem van de salariswagens.
  • Een verschuiving van de belasting op arbeid naar een belasting op vervuiling en consumptie, met op korte termijn een belasting op de privékilometers.

Lees hier meer over de fietsvergoeding

Ontdek hoe we fietsen naar het werk stimuleren via Bike to Work