Fietsvergoeding

Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen. 

De fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding ligt vandaag (2024) op 0,35 euro per kilometer met een plafond van 3.500 euro.

Het recht op een fietsvergoeding is veralgemeend voor de gehele privésector (sinds 1 mei 2023). Het is een recht maar geen verplichting,  werkgevers zijn dus vrij om afspraken te maken over de fietsvergoeding die zij werkelijk toekennen. 

Alleen maar voordelen

Een fietsvergoeding moedigt werknemers aan om te kiezen voor de fiets in hun woon-werkverkeer.

Als Fietsersbond roepen we alle werknemers op om dit voordeel maximaal te kennen. Fietsende werknemers levert alleen maar voordelen op!

 • Parkeervoorzieningen zijn veel goedkoper voor fietsen dan voor auto's. Op de oppervlakte van één autoparkeerplaats kun je tot tien fietsen stallen.
 • Fietsende werknemers zijn per jaar gemiddeld één dag minder afwezig door ziekte. Ze zijn ook productiever omdat ze fitter zijn en minder gestresseerd. (Bron: TNO)
 • Fietsende werknemers staan niet in de file, hun aankomsttijd is goed voorspelbaar.
 • De onderneming krijgt een positief en duurzaam imago en wordt aantrekkelijker als werkgever.

Fiscaal vrijgesteld

 • De fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding ligt vandaag (2024) op 0,35euro  per kilometer. Dit mag de werkgever dus 100% inbrengen als aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. De vergoeding is RSZ-vrij

En wat met die fietsenstalling op mijn werk?

 • Investeringen in infrastructuur en fietsaccessoires zijn voor 100% aftrekbaar

Wist je trouwens dat ongeveer de helft van de beroepsactieve Vlamingen woont op fietsafstand, minder dan 10 kilometer van het werk.  

Fietsvergoeding in 2024

De fietsvergoeding kende een grondige hervorming

 • De maximale fietsvergoeding is in 2024 opgetrokken tot 0,35 euro per kilometer
 • Er is een plafond van 3.500 euro, dit is het maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag. (Het plafond werd opgetrokken van 2.500 naar 3.500 euro)
 • Fiets je meer en overschrijdt je vergoeding die 3.500 euro dan wordt dat bijkomend bedrag belast (aan maximaal 50 %).

De hervorming beloont dus in de eerste plaats de mensen die vandaag nog twijfelen om voor de fiets te kiezen. Twijfel je nog over die duurdere elektrische fiets om de heuvels te overwinnen op weg naar je werk. Twijfel niet langer, je gaat met de fietsvergoeding sneller uit de kosten komen. Wie veel rijdt, zal het plafond van 3.500 euro misschien overschrijven maar zal uiteindelijk netto meer overhouden. 

FAQ

Welke verplaatsingen komen in aanmerking voor de fietsvergoeding?

 • Werknemer en werkgever bepalen in onderling overleg welke de beste en veiligste route is. De kortste weg is niet altijd de veiligste! In de praktijk betekent dit dat de werknemer een route voorstelt aan de werkgever.
 • De werkgever kan bepalen of de fietsvergoeding geldt voor een enkele woon-werkrit of ook voor de terugrit.
 • De werkgever kan zelfs meerdere heen- en terugritten per dag terugbetalen indien de werknemer meermaals per dag heen en weer naar/van het werk pendelt (bv. middaglunch).
 • De fietsvergoeding kan ook uitbetaald worden voor dienstverplaatsingen, zelfs al gebeuren deze met een fiets van het bedrijf. In dit geval is de fietsvergoeding een kost "eigen aan de werkgever" die 100% aftrekbaar is maar sociale lasten genereert.
 • Er is geen wettelijke begrenzing aan het aantal kilometers. Hiermee motiveert de overheid de keuze voor een comfortabele, veilige en aangename weg.

Krijg ik ook een fietsvergoeding als ik met de bakfiets kom?

Alle soorten fietsen komen in aanmerking: een gewone of een elektrische fiets, een mountainbike, een koersfiets, een speedpedelec, een plooifiets of een bakfiets .... Het maakt ook niet uit of het een eigen fiets is of een (lease)fiets ter beschikking gesteld door de werkgever. 

Hoe registreer ik mijn fietsrit?

De registratie van het aantal gefietste kilometers is niet wettelijk geregeld. Aanvankelijk gebeurde dit vooral met een papieren aangifteformulier. Veel werkgevers kiezen vandaag voor een digitale registratie. De werkgever kan er zelf voor kiezen om dan eenmalig een fietsengagement te laten ondertekenen door de werknemer waarin hij/ zij aangeeft minimaal xx % van het woon-werkverkeer met de fiets af te leggen.

Is de fietsvergoeding cominbeerbaar met andere vergoedingen? 

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één fiscaal vrijgestelde vergoeding ontvangen. De vergoeding kan in die zin gecombineerd worden met een tussenkomst voor het openbaar vervoer, indien de werknemer een deel van de verplaatsing tussen de woonplaats en het bedrijf per fiets aflegt en een deel met het openbaar vervoer.

Hetzelfde geldt voor de combinatie fietsvergoeding en autovergoeding indien de werknemer bijvoorbeeld met de wagen tot de rand van de stad rijdt en daar overstapt op de (vouw)fiets. Ook is het mogelijk voor een deel van de werkdagen een fietsvergoeding te geven en voor een aantal dagen autovergoeding.

De werkgever bepaalt zijn eigen mobiliteitsbeleid en is hierbij eveneens gebonden aan de CAO voor zijn sector. Onder bepaalde omstandigheden kan een werknemer die een bedrijfswagen heeft een fietsvergoeding krijgen voor die dagen dat de woon-werkverplaatsing met de fiets gebeurt, of wanneer hij/zij het voor- of natraject per fiets aflegt. 

De werkgever kan opteren voor het systeem van het mobiliteitsbudget. Hierbij kan een werknemer de bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat budget kunnen de werknemers vrij besteden in 3 pijlers rekening houdende met de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever. Meer informatie is terug te vinden op mobiliteitsbudget.be. 

Ik fiets erg veel kilometers voor mijn woon werkverkeer. Zal ik vanaf 2024 geen nadeel ondervinden van dit plafond van 3.500 euro?

Wie veel rijdt, zal uiteindelijk netto ook meer overhouden. Enkel het gedeelte boven de 3.500 euro wordt belast aan max. 50%.

Wat is de visie van de Fietsersbond op de hervorming van de fietsvergoeding? 

De Fietsersbond ijvert ervoor dat de meest vanzelfsprekende manier is om je te verplaatsen van je thuis naar het werk (en terug).

De Fietsersbond is ervan overtuigd dat de fietsvergoeding een belangrijke hefboom is om mensen die vandaag nog twijfelen om te fietsen, te overtuigen om ervoor te kiezen. En iedere fietser weet, eens je het geprobeerd hebt is dit (vaak) de meest aangename en vlotte manier om op je bestemming te geraken.

Wist je trouwens dat de fietsvergoeding er kwam eind jaren '90 dankzij de Fietsersbond en dat ook deze verhoogde tegemoetkoming het resultaat is van ons lobbywerk.

De Fietsersbond verwelkomt de nieuwe regeling vanaf 2024. Al zijn er enkele belangrijke kanttekeningen te maken:

 • De fietsvergoeding blijft een recht en dus afhankelijk blijft van of de werkgever het al dan niet toepast.
 • Dit recht is veralgemeend voor de gehele privésector maar enkele andere sectoren blijven achterwege. We denken zo bijvoorbeeld aan mensen die werken in het onderwijs en de zorg. Aangezien dit Vlaamse bevoegdheden zijn is het aan de Vlaamse overheid om hier actie te ondernemen.
 • De fietsvergoeding in haar huidige vorm is enkel maar nodig omdat vandaag minder duurzame mobiliteitsoplossingen fiscaal worden ondersteund, het bekendste voorbeeld zijn de salariswagens en de tankkaarten. Een breed debat over fiscaliteit en mobiliteit dringt zich aan. Het streefdoel moet hierbij steeds zijn om de fiets maximaal te stimuleren en de modal shift, transitie van auto naar duurzame mobiliteit, te faciliteren.