Meer bewaakte en veilige fietsenstallingen


Je fiets altijd en overal veilig en als het kan overdekt kunnen stallen, wat een gelukzaligheid zou dat wel niet zijn! We zijn verheugd dat fietsparkeren een onderdeel is van het beheerscontract van de NMBS en dat mobiliteitsplannen rekening houden met de stilstaande fiets. Gemeentelijke bouwverordeningen zorgen ervoor dat het niet vrijblijvend is en bepalen het aantal verplichte fietsparkings in openbare en privé-gebouwen.

We blijven pleiten voor duidelijke regelgeving en richtlijnen. We roepen wegbeheerders op om gebruik te maken van het Vlaamse Vademecum fietsvoorzieningen en de verschillende Brusselse Vademeca. Deze vademeca werden vaak mee vorm gegeven dankzij de expertise van de Fietsersbond.

Meer leesvoer: