Het nieuwe Fietsvademecum

28/07/2022 - Algemeen

We hebben er even op moeten wachten maar het nieuwe Fietsvademecum fietsvoorzieningen is er. Dit document beschrijft de standaardrichtlijnen voor kwalitatieve fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In theorie komt er zo een antwoord op de huidige uitdagingen en worden de basislijnen uitgezet om kwalitatieve en veilige fietsinfrastructuur te garanderen. De Fietsersbond verwelkomt het gloednieuwe vademecum en zal zich hier volop in vastbijten.

Het vademecum bepaalt hoe het ideale fietspad eruit ziet en bevat niet-bindende aanbevelingen voor iedereen die fietspaden ontwerpt, zoals wegbeheerders, studiebureaus en aannemers die werken aan de aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur. Ook voor lokale afdelingen van de Fietsersbond is het een handige leidraad om proactief te controleren of de huidige fietsinfrastructuur en zeker de nieuwe projecten rekening houden met de richtlijnen.

Een belangrijke evolutie in dit vademecum is dat het document meer ruimte voor de fiets voorschrijft, een belangrijke eis van de Fietsersbond. Zo is 2 meter de nieuwe standaard voor een éénrichtingsfietspad, 3 meter voor een dubbelrichtingsfietspad. Met bredere fietspaden en een andere verdeling van de openbare ruimte, komt er een antwoord op het sterk toegenomen aantal fietsers en de grotere diversiteit in type fietsen.

Fietsberaad en het Agentschap Wegen en Verkeer maakten het nieuwe vademecum op, hierin ondersteund door Artgineering, VUB-Cosmopolis en het Nederlandse CROW-Fietsberaad. De Fietsersbond schreef er niet aan mee. Wel zal de organisatie zich als belangenbehartiger voor fietsers er steeds naar verwijzen en als uitgangspunt gebruiken.

Dit zal de Fietsersbond doen door vanaf vandaag en in overleg met haar leden en lokale groepen grondig de nieuwe richtlijnen te bestuderen. Het is daarom positief dat het Fietsvademecum wordt voorgesteld als een levend document. Het vademecum bestaat uit fiches per thema die op basis van nieuwe inzichten kunnen aangepast worden. Hierdoor is er heel wat meer flexibiliteit om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen.

In een tweede stap zal de Fietsersbond haar lokale afdelingen wapenen om met de nieuwe richtlijnen aan de slag te gaan. De aanbevelingen in het Fietsvademecum zijn dan misschien niet-bindend, voor de Fietsersbond zijn absoluut te volgen. Het is essentieel dat fietsinfrastructuur aan een minimum voldoet opdat kwaliteit en veiligheid gegarandeerd worden en futureproof is. Samen maken we werken van de fietsinfrastructuur van de toekomst!

Het volledige nieuwe Fietsvademecum is hier terug te vinden.
Heb je hier opmerkingen en/of bedenkingen over? We horen het graag van jou. Aarzel niet om een mailtje te sturen naar beleid@fietsersbond.be.