De Fietserbond app

19/10/2021 - Algemeen

Via de app kunnen fietsers elkaar op de hoogte houden over een probleem op hun fietsroute. De meldingen komen ook terecht bij de VRT-verkeersredactie. Die beoordeelt ze en neemt ze op in het radio verkeersbulletin. 

In Vlaanderen vindt een echte fietsrevolutie plaats. Steeds meer mensen trappen naar het werk om autofiles te vermijden. Alleen beperken de verkeersmeldingen op de radio en online zich tot informatie voor de autobestuurders. Voor fietsers bestaat er voorlopig nog geen verkeersbericht. Nochtans heeft dat ook voor hen een meerwaarde. Als fietsers meer weten over de toestand op de fietspaden, kan dat bijdragen tot meer verkeersveiligheid en minder fietsongevallen.

Daarom ontwikkelde de Fietsersbond een app in samenwerking met haar digitale partner HYPE en de VRT. Via de app doen fietsers onderweg meldingen over een tijdelijk of plots probleem op de weg. Denk aan een afgesloten fietsroute, een omgevallen boom, wegenwerken, omleidingen of gladde fietspaden. 

Na de melding wordt voor alle gebruikers een icoontje zichtbaar op de kaart in de app. De melding komt ook terecht bij de VRT-redactie. Die beoordeelt de meldingen en neemt ze op in het radio verkeersbulletin. Fietsers die de app gebruiken of het bulletin beluisteren kunnen hun fietstraject naar het werk of de school aanpassen om bv. gesloten of gladde fietspaden te vermijden.

De Fietsersbond app is een fietsdeal van De Grote versnelling, het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de provincies en de lokale besturen om de samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren te stimuleren. Het doel? De functionele fietsverplaatsingen omhoog krijgen, zorgen voor meer fietsveiligheid, fietscomfort en fietsplezier.

Download de app