Een fiets voor iedereen

Snel naar de supermarkt na het werk, de kinderen naar hun hobby brengen, gaan lunchen bij familie, een opleiding volgen of gaan solliciteren. Voor velen van ons vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Sommige mensen raken moeilijk of helemaal niet waar ze moeten zijn. Vervoersarmoede is vaak onzichtbaar, maar treft meer en meer mensen. De Fietsersbond wil met 'Een fiets voor iedereen' vervoersarmoede zichtbaar maken en tegelijk ook actie ondernemen door kwetsbare mensen een betaalbare fiets(oplossing) aan te bieden.

Een fiets voor iedereen

Een Vlaams gezin heeft gemiddeld 2,8 fietsen in huis. Toch hebben 392.000 huishoudens in Vlaanderen geen fiets in huis. 8%  van de bevolking heeft geen toegang tot een vervoermiddel. 32% van de mensen die hebben leren fietsen in de Fietsschool stopt met fietsen omdat ze geen rijklare fiets hebben. Vervoersarmoede remt mensen in hun vrijheid, sociale contacten en kansen.

De Fietsersbond wil dat fietsen de meest voor de hand liggende keuze voor onze verplaatsingen wordt. Dan moet natuurlijk iedereen over een fiets beschikken. Met het initiatief ‘Een fiets voor iedereen’, willen we meewerken aan een oplossing. We willen zoveel mogelijk mensen die zich geen fiets kunnen veroorloven een betaalbare fiets, deelfiets, e-bike of speciale fiets aanbieden. De Fietsersbond gaat hiervoor een partnerschap aan met o.a. het Netwerk tegen ArmoedeMobiel 21 en sponsors.

Hoe wordt het budget besteed?

Lokale Fietsersbondvrijwilligers zullen met de ingezamelde middelen vanaf 2023 lokale projecten in hun stad of gemeente opzetten die mensen in vervoersarmoede op weg helpen met een geschikte fiets. De vrijwilligers helpen kwetsbare mensen ook met raad en daad bij het fietsen.

In de ene gemeente zullen betaalbare kinderfietsen aangeboden worden aan gezinnen in financiële nood, in een andere gemeente gaat het om e-bikes voor vluchtelingen die willen gaan solliciteren en werken, nog elders kunnen dankzij speciaal uitgeruste fietsen senioren die geen taxi kunnen betalen opnieuw zelf gaan winkelen of kunnen we mensen die hebben leren fietsen een rijklare fiets aanbieden die voor hen betaalbaar is. De fietsen en de oplossingen kunnen even divers zijn als de mensen die geholpen worden.

Naast het niet beschikken over een fiets zet de Fietsersbond zich dagelijks in om alle drempels die mensen tegen houden om te fietsen aan te pakken: onveilige fietsinfrastructuur, onveiligheid in het verkeer, gebrek aan fietsenstallingen, fietsdiefstal, onvoldoende onderhoud van fietspaden, het niet kunnen fietsen, … zodat fietsen voor iedereen een veilige en aangename manier is om 'er te geraken'.