Een Fiets voor Iedereen

Uitnodiging aan alle vrijwilligers: dien een aanvraag om steun in voor jullie project dat mensen verder helpt met fietsen.
De Fietsersbond, Cera en het Netwerk tegen Armoede slaan de handen in elkaar in de strijd tegen vervoersarmoede met het Een Fiets voor Iedereen-project (2023-2026). In 2024 leggen we de nadruk op projecten die vervoersarmoede bij kinderen en jongeren bestrijden door middel van fietsen. Deze steun komt voort uit de opbrengst van de Bike for Life - campagne van de Fietsersbond, het Fonds De Warmste Week beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, de #ikfietsnaarhetwerk-dag en andere benefietacties.

Bekijk via deze link welke fietsprojecten al steun ontvingen.

Er niet geraken …

Maar liefst 392.000 huishoudens in Vlaanderen hebben geen fiets in huis (bron: Gemeente- en Stadsmonitor 2020). Naar school fietsen, een opleiding volgen, gaan solliciteren en werken, familie bezoeken, naar je hobby of sportclub gaan, ... Een grote groep mensen, jong en oud, in de stad of op het platteland geraakt niet of nauwelijks ter plaatse wegens financiële, fysieke of mentale drempels.  Zij ervaren dagelijks vervoersarmoede en missen zo kansen op onderwijs, werk en sociale contacten. 

Projectoproep

Heb je een project(idee) dat mensen op weg zet en dat dankzij fietsen hun kansen in de samenleving verhoogt? Helpt jullie project kwetsbare kinderen en jongeren verder op de fiets? Dan is het dit jaar het moment om steun aan te vragen! Dat kan via dit formulier!

In 2024 kunnen we 20 projecten voor kinderen en jongeren selecteren die elk €5.000 steun ontvangen, als ook begeleiding vanuit de Fietsersbond. Dit dankzij de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Projecten die niet gericht zijn op kinderen en jongeren kunnen tot maximum €4.000 steun vragen na goedkeuring door de jury.

Wie kan een project indienen?

  • Vrijwilligers van een lokale afdeling van de Fietsersbond.
  • Vrijwilligers die zich voor hun project willen verbinden met een lokale afdeling van de Fietsersbond.
  • Vrijwilligers die specifiek voor hun project een lokale afdeling van de Fietsersbond willen oprichten. Na de opstart ontvangt een nieuwe afdeling €250 en zijn alle vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten verzekerd.

Wanneer kan je een aanvraag om steun indienen?

Aanvraagdossiers kunnen doorlopend ingediend worden. Een jury beoordeelt de ingediende aanvragen in 3 beoordelingsrondes per jaar.

Ronde 4
* indienen vanaf 3/6/2024 t.e.m. 31/10/2024
* bekendmaking goedgekeurde projecten op 14/11/2024

Ronde 5
* indienen vanaf 01/11/2024 t.e.m. 01/02/2025
* bekendmaking goedgekeurde projecten op 20/02/2025

Indienen van een steunaanvraag kan op volgende link

Wat zijn de criteria bij een steunaanvraag?

a. Een project door vrijwilligers van of gelinkt aan een Fietsersbond-afdeling
b. Het project werkt samen met lokale partners
c. Het project bereikt mensen die vervoersarmoede ervaren in de gemeente of stad
d. Het project heeft de behoeften en noden van doelgroep verkend
e. Het project pakt vervoersarmoede aan met fietsen
f. Het project stimuleert ontmoeting, verbinding en een sociale mix
g. Het project heeft een lange termijn impact
h. Het project gebruikt de financiële steun als hefboom

Op de volgende link kan u de uitgeschreven criteria raadplegen in het reglement.

Vragen of ondersteuning?

Vrijwilligers kunnen advies krijgen bij het uitwerken van een project en het indienen van hun aanvraag. Contacteer:

liesbeth.matthijs@fietsersbond.be  – 0493 54 14 20
Projecten voor kinderen en jongeren

brenda.saeys@fietsersbond.be  – 0498 23 26 37
Regio’s: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (west)

wim.degroof@fietsersbond.be  – 0474 41 63 41
Regio’s: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (oost)

Woon gratis de vormingen bij rond (vervoers)armoede door het Netwerk tegen Armoede, en kom te weten hoe je de juiste doelgroep bereikt met jullie project

Zaterdag 28 september (9u30 - 12u30) - Oost-Vlaanderen (Lokeren): inschrijven via deze link.
Zaterdag 9 november (9u30 - 12u30) - West-Vlaanderen

Welk bedrag is er beschikbaar in het Fonds Een Fiets voor Iedereen?

Voor het eerste werkjaar (september 2023 – september 2024) is er een bedrag van €58.000 beschikbaar in het fonds om lokale fietsinitiatieven te ondersteunen.

Dit bedrag is de opbrengst van de Bike for Life campagne 2022. De Fietsersbond organiseert jaarlijks in oktober deze fundraising campagne om middelen in te zamelen voor Een Fiets voor Iedereen. Zowel werkgevers als individuele fietsers kunnen deelnemen. Iedereen die meefietst draagt met gesponsorde ritten bij aan de strijd tegen vervoersarmoede. 

Daarnaast hebben we in 2024 ook een bedrag van 100.000 euro ter beschikking voor projecten die zich focussen op kinderen en jongeren. Dit bedrag kunnen we aanbieden dankzij het Fonds van De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.

De ambitie van Bike for Life is om in 2023 samen met alle deelnemende fietsers 100.000 fietsritten te verzamelen voor het goede doel. Fiets mee met Bike for Life ❤️ en steun 'Een fiets voor iedereen': www.bikeforlife.be!

Partners

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn
Met 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

Over het Netwerk tegen Armoede
In het Netwerk tegen Armoede werken 61 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit te bannen. Deze verenigingen werken volgens 6 criteria. Mensen in armoede nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor ondersteuning, vorming en uitwisseling een beroep doen op het Netwerk tegen Armoede. De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om naar de overheid, diensten, het middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie te stappen. 

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.