Een Fiets voor Iedereen

OPROEP: In 2024 ligt de focus van het Een Fiets voor Iedereen-Fonds op projecten die vervoersarmoede bij kinderen en jongeren willen bestrijden dankzij fietsen en fietsoplossingen.

Heb je een project(idee) dat kwetsbare kinderen en jongeren op weg zet en dat dankzij fietsen hun kansen in de samenleving verhoogt? Overweeg dan zeker om contact op te nemen en een aanvraag om steun in te dienen! In 2024 kunnen we 20 projecten selecteen die elk €5.000 steun ontvangen, als ook begeleding vanuit de Fietsersbond. Dit dankzij de steunvan het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

Samen op de fiets in de strijd tegen vervoersarmoede

Eén vijfde van de bevolking heeft moeite om zich te verplaatsen. De Fietsersbond, Cera en het Netwerk tegen Armoede slaan de handen in elkaar in de strijd tegen vervoersarmoede met het ‘Een Fiets voor Iedereen’-project (2023 – 2026). Het project steunt vrijwilligers die mensen in beweging zetten met de fiets in hun gemeente of stad.

Er niet geraken …

Vervoersarmoede treft één vijfde van de bevolking. Maar liefst 392.000 huishoudens in Vlaanderen hebben geen fiets in huis (bron: Gemeente- en Stadsmonitor 2020). Naar school fietsen, naar de winkel, opleiding volgen, gaan solliciteren en werken, familie bezoeken, naar je hobby of sportclub, ... Een grote groep mensen, van jong tot oud, geraakt niet of nauwelijks ter plaatse wegens financiële, fysieke of mentale drempels.  Zij ervaren dagelijks vervoersarmoede en missen zo kansen op onderwijs, werk en sociale contacten. Vervoersarmoede vind je zowel in de stad als op het platteland.

Projectoproep

Het Een Fiets voor Iedereen-project doet een oproep om lokale fietsinitiatieven in de strijd  tegen vervoersarmoede op te zetten en om steun aan te vragen bij de opstart. Projecten die goedgekeurd worden, ontvangen financiële steun uit het Fonds Een Fiets voor Iedereen en begeleiding. Projecten kunnen ingediend worden via het formulier dat vanaf dan beschikbaar is op deze pagina.

Wat houdt de steun vanuit Een Fiets voor Iedereen in?

Lokale initiatieven die mensen verder helpen met fietsen kunnen – na goedkeuring van hun aanvraag - steun ontvangen van Een Fiets voor Iedereen. Naast een financiële steun van maximum €4.000 kan het initiatief ook rekenen op begeleiding van een medewerker van de Fietsersbond. 

Vrijwilligers kunnen advies krijgen bij het uitwerken van een project en het indienen van hun aanvraag. Contacteer brenda.saeys@fietsersbond.be of wim.degroof@fietsersbond.be

Wie kan een aanvraag om steun indienen?

  • Vrijwilligers van een lokale afdeling van de Fietsersbond.
  • Vrijwilligers die zich voor hun project willen linken met een lokale afdeling van de Fietsersbond.
  • Vrijwilligers die specifiek voor hun project een lokale afdeling van de Fietsersbond willen oprichten. Na de opstart ontvangt een nieuwe afdeling €250 en zijn alle vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten verzekerd.

Wanneer kan je een aanvraag om steun indienen?

Aanvraagdossiers kunnen doorlopend ingediend worden. Een jury beoordeelt de ingediende aanvragen in 4 beoordelingsrondes per jaar.

Ronde lente

* indienen vanaf 4/3/2024 t.e.m. 2/6/2024
* bekendmaking goedgekeurde projecten op 20/06/2024

Ronde zomer
* indienen vanaf 3/6/2024 t.e.m. 15/9/2024
* bekendmaking goedgekeurde projecten op 03/10/2024

Ronde najaar
* info volgt

Hoe dien je een aanvraag om steun in?

Dien je aanvraag in via het formulier via deze link.
Vraag advies bij je project en je aanvraag. Contacteer brenda.saeys@fietsersbond.be of wim.degroof@fietsersbond.be

Wat zijn de criteria om steun aan te vragen voor een lokaal fietsproject?

a. Een project door vrijwilligers van of gelinkt aan een Fietsersbond-afdeling.
Het lokale project wordt ingediend door ofwel:

  • vrijwilligers van een lokale afdeling van de Fietsersbond.

  • vrijwilligers die voor een project een samenwerking aangaan met de lokale afdeling van de Fietsersbond.

  • vrijwilligers die speciaal voor het project een afdeling oprichten omdat er in de gemeente/stad geen afdeling van de Fietsersbond is. Na de opstart ontvangen zij €250 en zijn alle vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten verzekerd.

    De vrijwilligers tonen aan dat ze een actieve en belangrijke rol vervullen in de uitvoering van het project.

b. Het project werkt samen met lokale partners
Het project betrekt lokale partners bv. een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, vrijwilligers bij de fietsbib, een oudercomité, een buurtcomité, een sportclub, middenveldorganisaties, … en/of lokale professionele partners bv. een lokaal bestuur, een fietspunt, een kringwinkel, het OCMW, een asielcentrum, een fietshandelaar, middenveldorganisaties, werkgevers, scholen, …

c. Het project bereikt mensen die vervoersarmoede ervaren in de gemeente of stad
Het lokale project toont aan dat het mensen bereikt die vervoersarmoede ervaren omwille van financiële, fysieke of mentale drempels. Een samenwerking met een organisatie die deze doelgroep bereikt is een pluspunt. Een Fiets voor Iedereen wil een brede, inclusieve doelgroep bereiken van alle leeftijden, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

d. Het project pakt vervoersarmoede lokaal aan met fietsen
Het lokale initiatief heeft een onmiddellijke impact op de strijd tegen vervoersarmoede en gaat samen met mensen die vervoersarmoede ervaren op zoek naar een fietsoplossing op maat. Dat kan gaan om fietslessen, het aanbieden van betaalbare fietsen, het aanbieden van betaalbaar fietsonderhoud en -herstel, verkeerseducatie, fietsbuddy-initiatieven, fietsherstellessen, deelfietsen, speciale fietsen (rolstoelfietsen, riksja-fietsen), … of andere insteken die niet in deze opsomming voorkomen.

e. Het project stimuleert ontmoeting, verbinding en een sociale mix
Het lokale project is meer dan mensen op of aan een fiets helpen, maar versterkt ook de sociale mix en de band tussen mensen in de buurt of gemeente. Dankzij het initiatief breiden mensen die vervoersarmoede ervaren hun sociale netwerk uit.

f. Het project heeft een lokaal karakter
Het project vindt plaats in een buurt, stad of gemeente (of over enkele gemeenten heen) met een belangrijke betrokkenheid van lokale vrijwilligers en voor mensen die er wonen.

g. Het project heeft een lange termijn impact
Het lokale project heeft (structurele) impact op de strijd tegen vervoersarmoede  . De initiatiefnemers tonen aan dat ze een idee hebben over de lange termijn en de verankering van hun fietsproject na de opstart en fase waarin steun voorzien is vanuit het Fonds Een Fiets voor Iedereen. Samenwerking met lokale partners is belangrijk om te zorgen voor voldoende impact en een lange termijn perspectief. De initiatiefnemers denken ook na over de financiering en levensvatbaarheid van het initiatief op lange termijn.

h. Het project gebruikt de financiële steun als hefboom
De middelen van het Fonds Een Fiets voor Iedereen zijn beperkt en specifiek bedoeld om nieuwe initiatieven of uitbreidingen op bestaande initiatieven een duw in de rug te geven. Het is niet de bedoeling dat initiatieven die al een tijd lopen en financiering vinden/vonden bij lokale overheden of andere bronnen middelen ontvangen uit het Fonds Een Fiets voor Iedereen. De steun vanuit Een Fiets voor Iedereen is bovendien geen financiering op lange termijn, maar een hefboom om een lokaal project op te starten en uit te werken in de eerste periode. Een initiatief kan slechts eenmalig middelen ontvangen voor eenzelfde project/dezelfde realisaties.

i. Het project vindt plaats in Vlaanderen of Brussel
 

Het reglement van de projectoproep

Raadpleeg het reglement van de projectoproep via deze link.

Welk bedrag is er beschikbaar in het Fonds Een Fiets voor Iedereen?

Voor het eerste werkjaar (september 2023 – september 2024) is er een bedrag van €58.000 beschikbaar in het fonds om lokale fietsinitiatieven te ondersteunen. 

Dit bedrag is de opbrengst van de Bike for Life campagne 2022. De Fietsersbond organiseert jaarlijks in oktober deze fundraising campagne om middelen in te zamelen voor Een Fiets voor Iedereen. Zowel werkgevers als individuele fietsers kunnen deelnemen. Iedereen die meefietst draagt met gesponsorde ritten bij aan de strijd tegen vervoersarmoede. 

De ambitie van Bike for Life is om in 2023 samen met alle deelnemende fietsers 100.000 fietsritten te verzamelen voor het goede doel. Fiets mee met Bike for Life ❤️ en steun 'Een fiets voor iedereen': www.bikeforlife.be!

Waar kan ik terecht voor vragen en ondersteuning?

Vrijwilligers die een project willen indienen kunnen advies en begeleiding krijgen bij het uitdenken, uitwerken en indienen van hun lokale initiatief rond vervoersarmoede. Brenda Saeys en Wim De Groof van de Fietsersbond helpen vrijwilligers graag verder. Na goedkeuring van een project begeleiden zij ook de projecten bij de opstart en de uitvoering.

brenda.saeys@fietsersbond.be – 0498 23 26 37
Regio’s: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (west)

wim.degroof@fietsersbond.be – 0474 41 63 41
Regio’s: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (oost)

Woon gratis de vormingen bij rond (vervoers)armoede door het Netwerk tegen Armoede, en kom te weten hoe je de juiste doelgroep bereikt met jullie project:

Zaterdag 20 april (9u30 - 12u30) - Limburg > schrijf snel in via deze link (plaatsen beperkt!)
Zaterdag 31 augustus (9u30 - 12u30) - Oost-Vlaanderen
Zaterdag 9 november (9u30 - 12u30) - West-Vlaanderen

Partners

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn
Met 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

Over het Netwerk tegen Armoede
In het Netwerk tegen Armoede werken 61 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit te bannen. Deze verenigingen werken volgens 6 criteria. Mensen in armoede nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor ondersteuning, vorming en uitwisseling een beroep doen op het Netwerk tegen Armoede. De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om naar de overheid, diensten, het middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie te stappen. 

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.