Een fiets voor iedereen

Een Vlaams gezin heeft gemiddeld 2,8 fietsen in huis. Toch hebben 392.000 gezinnen in Vlaanderen geen fiets in huis. En maar liefst 8 procent van de bevolking heeft helemaal geen toegang tot een vervoermiddel. Dit belemmert mensen in hun bewegingsvrijheid, sociale contacten en kansen.

De Fietsersbond motiveert gemeenten, steden, scholen, organisaties en werkgevers om met Bike for Life van 3 t.e.m. 31 oktober budget bijeen te fietsen. Met dat budget wordt vanaf 2023 de actie 'een fiets voor iedereen' uitgerold, waarbij zoveel mogelijk mensen die niet over een fiets beschikken een fiets of deelfiets worden aangeboden. Dat kan gaan om een nieuwe fiets, maar ook om een abonnement op een deelfiets of een fiets in bruikleen. De Fietsersbond gaat hiervoor een partnerschap aan met Netwerk tegen Armoede.

Lokale uitrol met de afdelingen

Het verzamelde budget wordt ingezet via de lokale afdelingen van de Fietsersbond. Ze engageren zich om in hun gemeente mensen die er het meeste nood aan hebben lokaal aan een fiets te helpen.

  1. De lokale afdeling maakt een schets van de fietsoplossingsbehoeften. Daarvoor wordt toenadering gezocht tot het CAW, OCMW of armoedediensten in de buurt.
  2. De afdeling bekijkt welke fietsoplossingsmogelijkheden er zijn in de omgeving. Denk aan fietsbiebs, HerWin, Swapfiets, lokale fietshandelaren...
  3. Na het samenbrengen van fietsoplossing en fietsbehoefte wordt verdere begeleiding voorzien.

Hoe neem je als afdeling deel?

Werkt jouw afdeling graag mee met dit project? Vul ten laatste op 31 december 2022 het formulier in en laat het ons weten! Geef, indien mogelijk, al het volgende mee:

  • Welke fietshandelaars, fietsaanbieders en fietsoplossingen er in de stad/gemeente zijn.
  • Welke partners er lokaal zijn om mee samen te werken (bijvoorbeeld OCMW, armoedeverenigingen, fietsbib, Beweging.net, buurtwerkingen, fietsscholen, …)

Schrijf je afdeling hier in.