FB Edegem: Wie zijn wij?

Fietsersbond afdeling Edegem is opgericht in 2003 door een groep enthousiaste, fietsende Edegemnaars. Toen waren er in onze gemeente een 45-tal leden. Ondertussen is dat aantal gegroeid naar ongeveer 140, meestal gezinnen. Wij vertegenwoordigen dus tenminste 350 mensen of meer dan 1,5% van alle Edegemnaars.

 

Fietserbond Edegem 2003-2015: een fotoverhaal.

De Fietsersbond heeft een missie: meer mensen veilig op de fiets.  Onze afdeling Edegem werkt daar aan op drie terreinen.

Het eerste is de infrastructuur. De openbare weg moet geschikt zijn om op een veilige en aangename manier te fietsen. Dat wil zeggen dat er op drukke wegen comfortabele fietspaden nodig zijn en dat deze wegen op een veilige manier moeten kunnen gekruist worden. Op minder drukke wegen moet de weginrichting fietsvriendelijk zijn. Ook het onderhoud van de fietspaden mag niet worden verwaarloosd. Sneeuwruimen hoort daar ook bij. Voorts zijn er goede fietsstallingen nodig, niet alleen op bestemmingen, zoals locale winkels, bankkantoren, gemeentediensten, ontspanningscentra, maar ook op plaatsen in woonstraten met huizen of appartementen die geen voorzieningen hebben om fietsen te stallen.

Onze afdeling heeft een lijst met te verbeteren punten opgesteld. In overleg met de gemeente en andere betrokkenen worden oplossingen voorgesteld. We stellen onze know-how gratis ter beschikking van iedereen die ze kan en wil gebruiken. We hebben audits gemaakt over de fietspaden en de –stallingen. Tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zullen wij deze audits herhalen en zal het gemeentebestuur een beoordeling krijgen over de fietsvriendelijkheid van haar beleid.

Het tweede terrein is promotie, educatie en informatie. Hoe goed de infrastructuur ook mag zijn, er is soms nog een extra prikkel nodig om (meer) mensen op de fiets te krijgen. Angst, gebrek aan fietsvaardigheid, onwetendheid, vooroordelen. Allemaal punten waar we aan werken. Denk maar aan de Slimmewegenkaart, Fiets-je-vaardig, met belgerinkel naar de winkel, onze stand van slimme fietsen op de jaarmarkt en onze jaarlijkse informatieavond.

De derde peiler is… fietsen. Regelmatig organiseren we fietstochten en trekken we er op uit om te genieten van onze omgeving. Zowel natuur als cultuur komen aan bod, maar de onderliggende gedachte is altijd: fietsen is een sociaal gebeuren en moet in de eerste plaats plezant zijn.

We hopen in Edegem nóg meer mensen te zien fietsen. Hoe meer fietsers er in het straatbeeld zijn te zien, hoe meer er met de fietsers rekening wordt gehouden. Dat geldt niet alleen voor onze beleidsmakers, maar ook voor de andere weggebruikers.

Aan de autogebruikers willen we nog deze boodschap meegeven: wees dankbaar dat er zo veel fietsers zijn. Elke fiets betekent een beetje minder file. Een toename van autoverkeer met 10% veroorzaakt een toename van de files met 30%. Probeer ook zelf eens voor een korte verplaatsing de auto te laten staan en de fiets te nemen. Ga bijvoorbeeld ’s zondags een keer pistolets halen met je fiets. Je kan tot vlak voor de deur parkeren en de pistolets smaken daarna nóg lekkerder.

Onze actieve kern bestaat uit een 20-tal vrijwilligers. Lees verder over onze mensen en de taakverdeling.

Wij bouwen een duurzame, intensieve samenwerking uit met de Fietsersbondafdelingen van Hove, Mortsel, Kontich, Boechout-Vremde, Aartselaar en Lint. Zo wordt AZURA, de Antwerpse Zuidrand, stilaan een echte fietsende regio.