Fietsvriendelijke verkeerslichten

De Fietsersbond noemt een verkeerslichtenregeling fietsvriendelijk wanneer het kruispunt veilig kan worden overgestoken en er geen lange wachttijden voor fietsers zijn.

Conflictvrije kruispunten

Vandaag gebeurt het vaak dat fietsers die rechtdoor willen rijden op hetzelfde moment groen krijgen als het gemotoriseerd verkeer dat rechtsaf wil. Zo vergroot het risico op ongevallen. Automobilisten of vrachtwagenchauffeurs verwachten niet altijd fietsers, en fietsers hebben helaas geen ogen op hun rug. Om ervoor te zorgen dat het risico op ongevallen zo klein mogelijk wordt, vraagt de Fietsersbond conflictvrije kruispunten. Op een conflictvrij kruispunt is het onmogelijk dat automobilisten en fietsers elkaar tegenkomen. Dat kan door de verkeerslichtenregeling aan te passen. Zo krijgen eerst rechtdoor rijdende fietsers groen, en pas daarna het rechtsafslaand autoverkeer. Lange wachttijden voor fietsers zijn uiteraard niet wenselijk. Dit kan eenvoudig worden vermeden door binnen de volledige verkeerslichtencyclus een extra groenfase voor fietsers in te lassen. Er kunnen op korte tijd erg veel fietsers een kruispunt oversteken – fietsen is nu eenmaal erg efficiënt en ruimtebesparend - dus die groenfase hoeft niet eens lang te duren.

Alle richtingen groen voor fietsers

Bij alle richtingen groen voor fietsers wordt het gemotoriseerd verkeer helemaal stilgelegd en kunnen fietsers uit alle richtingen (3, 4 of meer) het kruispunt oversteken. In ons land is er nog maar één alle richtingen groen kruispunt (in Hasselt), en dat loopt erg vlot (denk ik, mss toch nog eens in Hasselt zelf gaan navragen??). In Nederland zijn er al heel wat meer kruispunten zo geregeld, en ook daar, zelfs met erg grote fietsaantallen, verloopt dit probleemloos. Alle richtingen groen betekent in veel gevallen tijdswinst voor de fietser, zeker op kruispunten waar je met de fiets linksaf wil. In plaats van in twee keer te moeten oversteken (en twee keer te moeten wachten), kan een fietser gewoon diagonaal het kruispunt nemen. Ook hier geldt dat lange wachttijden kunnen vermeden worden door in de verkeerslichtencyclus twee keer een groenfase voor fietsers te voorzien.

Rechtsaf door rood voor fietsers

Rechtsaf door rood is goed voor de doorstroming van het fietsverkeer. Verkeerslichten aan een kruispunt zijn er in de eerste plaats om het autoverkeer te regelen. Het is dan ook niet raar dat, wanneer het veilig kan, fietsers het rood licht te laten negeren wanneer ze rechtsaf willen. Ervaring in bijvoorbeeld Gent en Brussel leert dat rechtsaf door rood geen problemen oplevert, niet voor voetgangers, niet voor automobilisten en ook niet voor fietsers zelf. Fietsers zelf zijn tevreden dat ze niet nodeloos voor een rood licht moeten staan wachten.

Ontdek hier meer info