Fiscaliteit voor fietsende werknemers

Je kan je fiets(gebruik​) als fietsende werknemer inbrengen in de belastingen.

Een belangrijk onderscheid is dat tussen beroepsinkomsten en beroepskosten

Beroepsinkomsten hebben betrekking op de fietsvergoeding. Deze is vrijgesteld van belastingen tot 0,24 euro per kilometer. Dat wil dus zeggen dat je hier niets voor moet invullen op je belastingbrief. 

I.v.m. de beroepskosten, dien je een aantal keuzes te maken:

OFWEL breng je geen enkele beroepskost in en dan zal de fiscus automatisch een forfaitair bedrag (d.i. het wettelijk forfait) als  beroepskosten aftrekken van de belastbare inkomsten. Voor aanslagjaar 2022 geldt het volgende: van de inkomstenschijf tot 16.399,39 euro wordt 30% gezien als het wettelijk forfait voor beroepsinkomsten, ook wie meer verdient, krijgt maximaal 4.920 euro aan forfaitaire kosten toegewezen.

OFWEL breng je je werkelijke beroepskosten in (als je denkt dat deze hoger zullen zijn dan het wettelijk forfait zoals hierboven uitgelegd).

Je kan genieten van de fietsvergoeding die belastingvrij is tot 0,24 euro (bedrag 2021) / 0,25 euro  (bedrag 2022) per kilometer en tegelijk kiezen voor het bewijzen van de beroepskosten.

In dit laatste geval, wanneer je je werkelijke beroepskosten bewijst, heb je als fietsende werknemer de keuze:

OFWEL aftrek a rato van 0,24 euro (bedrag 2021) / 0,25 euro  (bedrag 2022) per kilometer voor het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. 

OFWEL kan je alle werkelijke kosten die betrekking hebben op het fietsgebruik bewijzen met facturen, bonnetjes, nota's, ... (deze werkelijke beroepskosten verschillen van persoon tot persoon en ook van job tot job). Een fietsende werknemer kan nagenoeg alles als beroepskost inbrengen.  Enkele voorbeelden:

  • de fiets, al moet die wel worden afgeschreven op 3 tot 5 jaar en uiteraard enkel voor het deel van de effectieve woon-werkverplaatsingen;
  • een tuinhuisje om de fiets te stallen, ook weer naar proportionaliteit;
  • onderhoudskosten fiets, ook weer proportioneel; 
  • uitzondering: kosten van kledij kunnen niet worden ingebracht.

MAAR!: voor de overgrote meerderheid van Belgen is het forfaitair bedrag dat de fiscus zelf hanteert groter dan wat de belastingplichtige kan inbrengen als reële bewezen beroepskosten. Het is dus maar interessant om je reële beroepskosten te bewijzen als je b.v. veel woon-werkkilometers fietst.
Wanneer je je werkelijke beroepskosten bewijst en niet boven het wettelijk forfait uitkomen, trekt de fiscus automatisch het bedrag op naar het wettelijk forfait.
Als je toch beroepskosten wil bewijzen, raadt de Fietsersbond aan dit te doen  met hulp van een fiscaal adviseur.