Ik steun met 10 euro per maand

Mijn gegevens zijn:
Graag als volgt ingeven: 01 234 56 78 of 0123 45 67 89 - Je telefoonnummer wordt enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.
Je rekeningnummer (ook wel International Bank Account Number (IBAN) genoemd) bestaat uit 16 tekens: eerst de letters ‘BE’ gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer. Bijvoorbeeld: het Belgische rekeningnummer 539 0075470 34 wordt BE68 5390 0754 703

*B2C-Mandaat sepa Europese domiciliëring voor een terugkerende invordering. Door akkoord te gaan met dit mandaat, geef je toestemming aan:
(a) Fietsersbond vzw om een opdracht te sturen naar je bank om je rekening te debiteren.
(b) je bank om je rekening te debiteren volgens de instructies van Fietsersbond vzw.
Je hebt het recht op terugbetaling door je bank volgens de voorwaarden die in je overeenkomst met je bank zijn vastgelegd. Elke aanvraag tot terugbetaling moet worden voorgelegd binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van je rekening werd gedebiteerd.

Schuldeiser: Fietsersbond vzw
Identificatie: BE09 ZZZ 0455348880
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

Je hoeft verder niets te doen. Wij starten met jouw rekeningnummer een Europese domiciliëring bij je bank. Ter info: de eerste keer een domiciliëring opstarten, kan soms een tijdje duren.

Giften aan de Fietsersbond zijn fiscaal aftrekbaar: via je belastingaangifte krijg je 45% van je gift terug, als die op jaarbasis minstens € 40 bedraagt.

Meer weten? Alles over de fiscale aftrekbaarheid van giften.