Meetfiets: op naar een betere fietsinfrastructuur

Meer fietsen begint bij een fietsvriendelijke infrastructuur. Met onze Meetfiets brengen we de kwaliteit en het comfort van fietspaden in Vlaanderen en Brussel in kaart. Deze audit- en beheermethode is wellicht de meest wetenschappelijke en objectieve in heel Europa.

Omwille van de typische Vlaamse ruimtelijke ordening, de verstedelijking, de leefbaarheid van onze omgeving enzoverder is een degelijk fietsbeleid een cruciaal beleidsaspect. Om dat fietsbeleid kwaliteitsvol te voeren is een structureel beheer van de fietsinfrastructuur noodzakelijk.

Gemeenten die een audit met de Meetfiets laten uitvoeren, krijgen een objectief zicht op de waarde, kenmerken en locatie van alle fietspaden. Alle informatie wordt beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke webapplicatie met kaarten. Ook geplande investeringen kunnen worden ingevoerd en getoetst aan de normen. Op die manier kunnen gemeenten hun projecten bijsturen en wordt een audit met de Meetfiets een investering die zichzelf zo terugverdient.

In de praktijk

Een voorbeeld van een Meetfiets audit is de samenwerking met de Provincie Antwerpen. Met de gegevens van de Meetfiets voedt de provincie de online fietsbarometer, een schat aan informatie voor het fietsbeleid. Meer info.

Interesse?

Een offerte voor een audit kan aangevraagd worden via meetfiets@fietsersbond.be of

Fietsersbond
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
02 502 68 51