MyBike komt er! Goed nieuws in de strijd tegen fietsdiefstal

26/01/2023 - Algemeen

Fietsers vragen er al vele jaren naar, vandaag is het eindelijk zover: een  centraal fietsregister op Belgisch niveau! De verschillende overheden van ons land sluiten na twee jaar onderhandelen een samenwerkingsakkoord. De Brusselse en Waalse regering gaven reeds hun akkoord. Morgen, 27 januari, zullen de Vlaamse en federale overheid hetzelfde doen. Het nationaal registratiesysteem zorgt ervoor dat fietsen snel kunnen geïdentificeerd worden en kunnen teruggebracht worden  naar de rechtmatige eigenaar.

Het belang van een centraal fietsregister

In Vlaanderen werden in 2021 naar schatting 29.000 fietsen gestolen (FietsDNA 2022). Uit onderzoek van VIAS blijkt dat slechts 48 % van de fietsdiefstallen ook effectief wordt aangegeven bij de politie. Voor de fietser die de fiets dagelijks als belangrijkste vervoermiddel gebruikt, betekent een gestolen fiets zich niet meer kunnen verplaatsen. Uit studies blijkt dat in steden bij elke 4de gestolen fiets één fietser verliezen, dat wil zeggen dat er per 4 gestolen fietsen één persoon stopt met fietsen. Wie slachtoffer wordt van een fietsdiefstal, is minder geneigd om een nieuwe fiets te kopen, laat staan, dagelijks te fietsen. Voor de Fietsersbond is de strijd tegen fietsdiefstal dan ook een absolute prioriteit.

Vandaag ontbreken de instrumenten om gestolen fietsen terug te brengen bij hun rechtmatige eigenaar. Als de politie een gestolen fiets vindt, dan ontbreekt vaak de nodige informatie om die terug te bezorgen aan de eigenaar. Ook als je een tweedehands fiets koopt, kan je maar moeilijk achterhalen of het een gestolen exemplaar zou kunnen zijn. Daardoor kunnen fietsdieven vaak zorgeloos fietsen doorverkopen. Een centraal fietsregister die een fiets automatisch koppelt aan de eigenaar zal hier verandering in brengen. Er is ook een groot verschil met de gravure van het rijksregisternummer. Als dat op je fiets staat en je verkoopt die door dan kan je die er niet afhalen. Met dit systeem kan je ook de tweedehands verkoop van fietsen duidelijk documenteren.

De afgelopen jaren ijverde de Fietsersbond bij beleidsmakers voor een centraal fietsregister. Het was één van de belangrijkste eisen uit ons memorandum van 2019. 

“Fietsdiefstal moet een prioriteit zijn voor onze overheden, onze politie en justitie. Met het centraal fietsregister wordt een belangrijke stap gezet. Nu er een politiek akkoord is tussen de verschillende gewesten, staat niets de snelle ontwikkeling en uitrol van het register nog in de weg.”

Hoe gaat dit werken?

Iedereen zal zijn fiets met al zijn kenmerken via een online platform kunnen registreren. Na registratie ontvang je een gratis sticker met een uniek nummer om op het frame van je fiets te kleven. Slaat het noodlot toe en wordt je fiets gestolen, dan kan je via het platform aangifte doen van de diefstal. Omdat politiediensten toegang hebben tot de databank, kunnen gevonden fietsen dankzij het unieke nummer op de sticker eenvoudig aan de eigenaar gelinkt worden.

Het systeem bouwt verder op het register van Mybike.brussels. Meer dan 37.000 fietsen zijn reeds op dit platform geregistreerd en fietsers zijn erg tevreden van het systeem. 

Wanneer komt het er?

Het centraal fietsregister is vandaag nog in volle ontwikkeling, maar voor de Fietsersbond kan het er niet snel genoeg komen. Het is aan de gewesten om een gebruiksvriendelijk gebruikersportaal te ontwikkelen. Fietsersbond zal we deze ontwikkelingen nauwgezet opvolgen. We verwachten dat alle fietsers tegen het eind van 2023 met het centraal fietsregister aan de slag kunnen.

Nog vragen over het centraal fietsregister? Een FAQ met de meeste antwoorden vind je hier!