Nieuw federaal regeerakkoord stimuleert de fiets, maar zwijgt over kilometerheffing en salariswagens

30/09/2020 - Algemeen

De Fietsersbond nam de tijd om het volledige akkoord grondig door te nemen en te kijken wat er nu in zit voor een echt duurzaam fietsbeleid in België. De conclusie: eindelijk worden langverwachte en aangevraagde maatregelen opgenomen, maar het ambitieniveau ligt toch lager dan wat men vandaag mag verwachten.

Deze maatregelen vroeg de Fietsersbond al lang en staan nu in het akkoord: 

  • herziening van de wegcode (eindelijk!) met het oog op een vereenvoudiging en aandacht actieve weggebruikers en voor de verkeersveiligheid algemeen.    
  • een “centraal fietsregister” om de strijd tegen fietsdiefstallen op te drijven. Dit is en goede stap die na lang aandringen eindelijk eraan komt. 
  • invoering van het rijbewijs met punten en meer handhaving en controles op verkeersinbreuken achter het stuur (alcohol, drugs, gsm gebruik en snelheid). Duidelijke stappen voor een betere verkeersveiligheid.
  • samenwerking met de drie Gewesten om de ontwikkeling van fietssnelwegen te bevorderen. Het Fiets-GEN in Brussel wordt dankzij een extra investering via Beliris, verder uitgebouwd worden. Voor de andere twee gewesten is de tekst minder duidelijk. Dit kan wel toelaten om in Vlaanderen en Wallonië terreinen naast de spoorwegen te gebruiken voor de realisatie van fietssnelwegen.
  • “Werknemers die de afstand van hun woon-werkverkeer per fiets of speed pedelec afleggen, worden hiervoor vergoed met een fietsvergoeding”. Bij deze passage  had de Fietsersbond op meer ambitie gehoopt. Want volgens hen is dit een algemeen recht voor alle werknemers, wat niet afhankelijk hoeft te zijn van de verschillende sociale overlegmomenten.
  • een nieuw beheerscontract met de NMBS met oog voor andere vervoersmiddelen zoals de fiets. Extra goed nieuws is dat er ook meer middelen beloofd zijn. Dat is een goed begin, maar de fietsvisie bij de NMBS moet ambitieuzer dan wat er vandaag voorligt. Dat zou pas een impuls geven voor de vele ‘trein-fietsers’ die vooral veilige fietsenstallingen aan alle NMBS-stations vragen.

 

Wat er duidelijk ontbreekt in het regeerakkoord zijn maatregelen om de zware autodruk te verlagen. De olifant in de kamer wordt immers weer niet benoemd. Er is geen enkele passage te vinden over het invoeren van een (slimme) kilometerheffing, nochtans een must om de modal shift echt uit te voeren. Ook rond de salariswagens staat er, behalve een vergroening tegen 2026, niet echt veel meer in de tekst. Ook fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen ontbreekt. 

Toch kijkt de Fietsersbond er naar uit om in de komende jaren op een constructieve manier mee te bouwen aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. De punten die we missen zullen we blijven op de agenda zetten. 

 

Veel succes alvast minister Georges Gilkinet (Ecolo)