20 jaar Fietsersbond Deinze

27/08/2022 - Oost-Vlaanderen - Deinze

Woensdag 14 september vierde de Deinse lokale afdeling van de Fietsersbond zijn 20-jarige bestaan met een receptie in het RAC aan de Brielstraat, samen met een aantal sympathisanten en oud-bestuursleden. De afdeling van Deinze werd destijds als een van de eerste Oost-Vlaamse afdelingen opgericht onder het voorzitterschap van Dirk Stroobandt. Nadien volgden Dirk De Pestel en Frederik d’Hondt, tot de huidige voorzitter Bruno Fernagut.

De Fietsersbond is blij dat er in die 20 jaar een evolutie plaatsvond naar een mobiliteitsbeleid waar de fiets even centraal staat als de auto, weet Bruno Fernagut: er kwam een autoloze zondag, een fietspad tussen Deinze-centrum en Astene, een goede strooidienst, fietsstraten en zone 30, ruime fietsstallingen, een parkeerverbod voor trucks, een schoolroutekaart, bredere fietspaden.

Toch resten er nog een aantal onveilige punten na 20 jaar actievoeren: De Gaversesteenweg met zijn oversteken aan de Driespoort en de Driesprong durft niemand zijn kind alleen laten oversteken, ondanks verschillende herinrichtingen. Ook het aanleggen van gescheiden fietspaden op een aantal invalswegen gebeurt te traag. En in Nevele is een grote inhaalbeweging nodig wat betreft fietspaden en andere infrastructuur.

Nog voldoende knelpunten om voor te blijven ijveren, zegt Eddy Donné, ondervoorzitter. Want een gemeente die een ambitieus fietsbeleid nastreeft, verdient een sterke lokale Fietsersbond.