Actie aan de Kortrijkse Steenweg: weg met 70 km per uur?!

16/02/2022 - Oost-Vlaanderen - Deinze

Pas na 2 jaar en 7 maanden gebeurde er eindelijk wat.

De Fietsersbond in Deinze probeerde een hele poos een snelheidslimiet van 70 km/uur  in de bebouwde kom  (Kortrijkse Steenweg tussen Kattebeekpark tot net voorbij het kruispunt met de Molenstraat) aan te passen naar de algemene limiet van 50 km/uur.  Op dit traject zijn er immers slechts smalle moordstrookjes die de fietsers niet echt afscheiden van het gemotoriseerd verkeer en er is dichte bebouwing met veel winkels en bedrijven.  De ingreep was simpel: een tiental borden weghalen: wie kan daar tegen zijn? wordt dit ''de grote versnelling''?

Nou, niet echt. Het duurde 2 jaar en 7 maand.

Hieronder een overzichtje.

16/09/2019

Advies om de snelheid te verlagen naar 50 km per uur wordt goedgekeurd in verkeerscommissie van de gemeente.

Eind augustus  2020

Na een klein jaar wordt de stand van zaken gevraagd op de verkeerscommissie:  Antwoord van de gemeente: ''…staat gepland om bij de eerstvolgende wijziging van het verkeersreglement voor de snelheidsregimes op ons grondgebied mee te nemen. ''

5/5/2021

Buurbewoonster Leen contacteert de Fietsersbond met haar bezorgdheid over de gevolgen van de dreigende sluiting van overweg van de Molenstraat. Een sluiting is immers onverantwoord zolang er geen veilig traject is langs de Kortrijkse Steenweg.

30/05/2021

Persactie in Het Laatste Nieuws met de vraag om de overweg zeker niet te sluiten en om de verlaging 70 KM  naar 50Km per uur in de bebouwde kom eindelijk door te voeren.

8/06/2021

Via het meldpunt van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt gevraagd om de snelheid te verlagen.

02/07/2021

Antwoord AWV: ''We zullen uw opmerking over deze de verkeersborden 70km/u langs de Kortrijkse Steenweg in Deinze onderzoeken. Als er inderdaad aanpassingen nodig zijn zullen we dit opnemen in onze planning. Is de aanpassing dringend nodig om de verkeersveiligheid te garanderen, dan zullen we dit op korte termijn uitvoeren.''

December 2021

Op Vlaams niveau wordt een nieuwe leidraad in voor zone 30 in bebouwde kom goedgekeurd: https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1638886808/Afwegingskader_3050_hsjju2.pdf.  Hierin staat wat betreft invalswegen: ''Is er geen fysieke scheiding mogelijk tussen de actieve weggebruikers en het gemotoriseerd verkeer, dan is de zone 30 de eerste keuze.'' Dus eigenlijk wordt er aangeraden om huidige snelheid van 70 niet naar 50 maar naar 30 km per uur te verlagen op de Kortrijkse Steenweg.

13/01/2022

Omwille van het uitblijvend van daadkracht van AWV (loopt het onderzoek van 2/07/2021 nog steeds?) wordt de vraag dit keer nog eens rechtstreeks aan het kabinet Lydia Peeters gesteld.

19/01/2022

Het kabinet antwoordt: "Wij zullen uw vraag onderzoeken en verder behandelen. Mocht u verdere vragen en opmerkingen hebben, kunt u uiteraard opnieuw contact opnemen met mij via kabinet.peeters@vlaanderen.be"

31/01/2022

Op de verkeerscommissie verneemt de Fietsersbond dat de burgemeester een overleg heeft gepland met AWV in verband met de zone 30 op gewestwegen.

begin maart 2022

Omdat een antwoord van het kabinet uitblijft schakelen we onze man (Wies Callens) van het hoofdbestuur van de Fietsersbond in die in de week van 14 maart een overleg heeft met het kabinet. Hij wil de zaak aankaarten.

18/03/2022

Overleg blijkt gecanceld omdat er heel wat kabinetsmedewerkers uitgevallen zijn met ziekte en burn outs... We worden geadviseerd om de vraag gewoon opnieuw te stellen...

18/03/2022

We sturen opnieuw dezelfde vraag naar het kabinet Lydia Peeters.

25/03/2022

En plots, zonder veel communicatie, werden de borden weggehaald.

Uiteraard zijn we blij, maar wat zijn onze overheden log...