Actie Spaak In 't Wiel

Actie Spaak In 't Wiel

spaak

lk jaar reikt de Werkgroep Fietseling / Afdeling Fietsersbond Oostende de Spaak in ’t Wiel uit voor concrete realisaties van het voorbije jaar ten voordele of ten nadele van fietsers.

Een Gouden Spaak voor een realisatie die positief is voor fietsers 
Een Verroeste Spaak voor een realisatie die negatief is voor fietsers
Een Zilveren Spaak voor een initiatief dat aanmoediging vindt.

Elke Oostendenaar kan een voorstel indienen op werkgroep@fietselingoostende.be voor 30 november 2017 of via messenger van onze facebookpagina.

We kijken uit naar jullie inzendingen