Afdeling in de kijker: Zemst!

19/12/2019 - Algemeen

De Fietsersbond is de belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Met 23.000 leden en 900 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor veilig fietsen, voor een echt fietsklimaat. Elke maand zetten we één van onze afdelingen in de kijker, deze maand is dat Zemst! Wil je je ook graag inzetten in jouw buurt voor de fietsers, dat kan! Je vindt hier alle info.

Met hoeveel zijn jullie in de afdeling?

19 leden hebben aangegeven om actief lid te zijn van de Fietsersbond afdeling van Zemst.

Wanneer zijn jullie opgestart?

11 september 2019

Wat willen jullie graag veranderen voor fietsers in jullie stad/gemeente?

Wij willen een Fietsersbond zijn voor alle soorten fietsers van alle deelgemeenten van Zemst  (Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde,Zemst, Zemst-laar en Zemst-Bos). Wij contacteren lokale en bovenlokale overheden om ervoor te zorgen dat  alle inwoners veilig en comfortabel naar school, werk, trein, winkels of voor plezier kunnen fietsen binnen onze gemeenten en naar de omliggende centra’s zoals Mechelen en Vilvoorde. 

We zijn pas gestart met een inventaris van alle onveilige of oncomfortabele plaatsen maar het gevaarlijkste punt is nu de doorgang van de drukke gewestweg N1 in Eppegem waar een fietsstrookje ligt nauwelijks zo breed als een fietsstuur. 

Wat is jullie strafste actie tot nu toe?

“1,5 m afstand houden van fietsers op de N1 tussen Zemst en Mechelen”

15 jaar geleden klaagde iemand van onze afdeling de onveilige situatie aan van 1,800m ‘aanliggende gelijkgronds fietspad’  (lees Moordstrookje) aan beide zijden van de N1 tussen Zemst en Mechelen en de gevaarlijke oversteekplaatsen van de op- en afritten van de autostrade. Alle Zemstse schoolkinderen moeten hier passeren om naar de Mechelse middelbare scholen te fietsen. De op- en afritten zijn ondertussen wel versmald en heringericht maar het onveilige fietsstrookje bleef bestaan. 

Het Zemstse gemeentebestuur kon niets ondernemen want niet hun grondgebied. Het Mechelse bestuur kon niets ondernemen want een gewestweg. AWV en de ministers van Mobiliteit ondernamen niets want de doorstroming is belangrijker, bovendien was er sprake van een groot project met een vernieuwing van de stationsomgeving. Dit was het excuus om 15 jaar lang niets te ondernemen. Mijn kinderen, die zes jaar lang deze gevaarlijke weg namen, zijn ondertussen afgestudeerd. 

Omdat het er vandaag nog steeds zo gevaarlijk is, werkten de Fietsersbonden Zemst en Mechelen samen een actie uit. We stelden samen een persbericht op en stuurden het  aan AWV, stadsbestuur Mechelen, NMBS en Mechelen in Beweging en de lokale pers met een aantal concrete voorstellen om het fietsstrookje langs de N1 om te vormen tot een echt fietspad met een buffer tussen het snelle autoverkeer (70km/u) en de kwetsbare fietsers.

Tegelijk voerden we actie om de automobilisten aan te manen om de verplichte 1,5 m afstand te houden bij het voorbijsteken van de fietsers. 

We haalde de pers: artikel in het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws

Vandaag komt de realisatie van veilige fietspaden dichterbij: de start van de aanleg van de fietsostrade tussen Mechelen en Zemst is gepland in 2020.  AWV zegt open te staan voor onze voorstellen tot verbetering van de N1 als het gemeentebestuur van Mechelen akkoord gaat om een rijstrook en een parkeerstrook om te vormen tot een fietspad met een bufferzone. 

Fietsersbond Zemst heeft de “1,5 m afstand houden” actie herhaald bij de actie “Minder vaart aan de Vaart” van fietsersbond Boortmeerbeek / Kampenhout. Op de gewestweg N267 tussen Hofstade en Boortmeerbeek is er geen oversteek voor de fietsers op de fietssnelweg F8 tussen Mechelen en Leuven langs het kanaal. Op deze gewestweg ligt er in Hofstade een mooi breed dubbelrichting fietspad, dat plots stopt aan de grens met Mechelen/Boortmeerbeek.  De 300 m tussen de vaart en de lichten van de Leuvensesteenweg is weer een  ‘aanliggende gelijkgronds fietspad’  (lees Moordstrookje). Bovendien vormt de bypass voor het rechtsafslaande autoverkeer een bijkomend gevaar van 100 m. Ook op het kruispunt van de Leuvensesteenweg is er onvoldoende plaats voor fietsers.  Heel deze zone staat al 10 tal jaren op de Dynamische zwarte punten lijst.

Wat staat er nog op het programma binnenkort?

Op woensdag 6 maart houden we in Weerde een verkeersquiz waarop alle leden van de Fietsersbond en inwoners van Zemst hun verkeerskennis kunnen bewijzen en waarna ze samen kunnen praten over veiligheid, verkeer en fietsplezier.