Audit Rekenhof kritisch over Vlaams fietsbeleid. Onze reactie.

28/09/2017 - Algemeen

Het Rekenhof onderzocht of  de Vlaamse overheid erin geslaagd is het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk  (BFF)  in  Vlaanderen  uit  te  bouwen  voor  meer  verkeersveiligheid  en  meer fietsgebruik.  Het  stelde  vast  dat  het  BFF  traag  tot  stand  komt.  Aan dit tempo duurt het nog 50 jaar voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk af is. De  verkeersveiligheid  voor fietsers in Vlaanderen  is  de laatste jaren afgenomen  en het  vooropgestelde  fietsaandeel in de functionele verplaatsingen  werd  niet  gehaald.  Er vielen nog nooit zoveel slachtoffers op de fiets. Vroeger kwamen er vooral lichtgewonden bij, maar nu ook doden en zwaargewonden. En zowel het budget als de kostprijs van het BFF zijn weinig transparant.

Lees hier het volledige persbericht, artikel in De Morgen en De Standaard

De reactie van de Fietsersbond:

Zwart op wit bevestigt een onafhankelijk orgaan wat de Fietsersbond al jaren zegt: het gaat niet vooruit, de begroting van de regering en AWV is zeer moeilijk te interpreteren en dus ook amper te controleren. Er is een grote achterstand op vlak van fietsinfrastructuur. Het tempo moet naar omhoog, en nog geen klein beetje. Als het budget van 100 miljoen al wordt gehaald, dan nog is dat veel te weinig. 

En, het gaat over meer dan enkel fietspaden. Ook kruispunten moeten worden aangepakt, daar vallen de meeste fietsslachtoffers, en dat kan met bruggen en tunnels maar ook vandaag al met conflictvrije regelingen (en dat is een kwestie van beslissen om fietsveiligheid belangrijker te vinden dan autodoorstroming, geen kwestie van geld).

We geloven best dat de minister wel van goede wil is, maar met goede wil alleen fiets je niet ver. Er is nood aan een trendbreuk, en die trendbreuk dat is 'volle gas vooruit', de duidelijke keuze voor de fiets, die we nodig hebben.