Belang realisatie fietssnelweg Aarschot-Lier tijdens deze legislatuur

09/02/2020 - Vlaams-Brabant - Begijnendijk

Open brief aan de colleges van burgemester en schepenen van Begijnendijk & Aarschot

7 juli 2019

Beste burgemeesters, schepenen 

Wij willen met dit schrijven het belang van de realisatie van de fietssnelweg F104 Aarschot-Lier tijdens deze legislatuur benadrukken.
Hiervoor is het noodzakelijk dat reeds bij de start van de gemeentelijke en/of provinciale meerjarenbegroting er voldoende middelen worden voorzien.
Momenteel maakt deze fietssnelweg echter geen deel uit van de prioritaire fietsroutes van onze provincie.

Hierdoor dreigt dit prachtige project op de lange baan geschoven te worden, waardoor:

  • de verkeersdruk op de N10 alleen maar zal toenemen, met als gevolg meer files, sluipverkeer en een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van Begijnendijk en Aarschot
  • er de komende jaren geen degelijk alternatief komt voor de overblijvende ‘moordstrookjes’ op de N10 tussen Aarschot en Heist-op-den-Berg
  • de kosten voor latere realisatie dreigen op te lopen, er liggen immers bouwgronden en een mogelijke verkaveling op het geprefereerde tracé
  • het reeds met belastinggeld betaalde uitgebreide participatie- en studiewerk (Startnota 2019) veel waarde zal verliezen én het momentum dreigt verloren te gaan
  • uitstel dreigt van de vandaag reeds noodzakelijke herinrichting van het eerste deel van het tracé van de fietssnelweg Aarschot-Herentals F107, waarop de F104 zal aansluiten


Dit zou bijzonder jammer zijn, want een realisatie van de fietssnelweg tijdens deze legislatuur 

  • verhoogt net de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Begijnendijk en Aarschot
  • maakt de gezondste en duurzaamste verplaatsing aantrekkelijk en veilig voor veel inwoners
  • maakt scholen, centra & stations ook van verder weg bereikbaar per fiets, door het enorme potentieel van de elektrische (bak)fiets voor de middellange verplaatsingen aan te boren
  • heeft een erg gunstige baten/kosten verhouding, er zijn weinig investeringen die in de buurt komen (zie oa deze VITO studie)
  • verhoogt de vastgoedwaarde van alle woningen

Indien de provincie geen garanties kan geven, dwz concrete middelen en timing voorzien, dan is er nog geen man overboord. Begijnendijk en Aarschot zijn ook in staat deze geweldige troef voor de gemeente en stad te realiseren. Het unieke voordeel van de fietssnelwegen is immers dat ze 100% gesubsidieerd worden. Studiewerk, onteigeningen, aanleg: alles komt voor rekening van het gewest en de provincie.  

Hierdoor ontstaat er een ongekend groot hefboomeffect, waardoor zelfs een geringe bijdrage van Begijnendijk en Aarschot een enorme meerwaarde zal genereren voor de burgers (en handelaars!) van gemeente en stad.

Het belangrijkste is in ieder geval dat er een ervaren trekker voor dit project komt, wie ook de opdrachtgever is. Een project van deze grootte neem je er als mobiliteitsambtenaar niet zomaar bij. Hiervoor is een competente  projectverantwoordelijke nodig, die (nagenoeg) voltijds gedurende meerdere jaren dit project trekt.

Begijnendijk en Aarschot kunnen bvb. samen een projectleider financieren, voor grosso modo € 60 000 per jaar. Dit komt dan neer op ongeveer €1,5 per inwoner per jaar, als de de gemeente Aarschot en Begijnendijk samenwerken (hefboomeffect!). In ruil voor deze erg lage investering, is onze regio binnen deze legislatuur een parel van een fietstracé rijker. Dit is dus een absolute buitenkans.

Wij kijken dan ook uit naar, ofwel alsnog een concreet engagement (met middelenallocatie en timing) van de provincie, of een opname van dit project in de meerjarenbegrotingen van Begijnendijk en Aarschot. Enkel op deze manier wordt geen kostbare tijd en geld verloren.

Fietsersbond Begijnendijk & Fietsersbond Aarschot