Belgerinkel-actie Zemst: veilig fietsen is een recht

25/09/2020 - Vlaams-Brabant - Zemst

September was een gitzwarte maand waarin in Vlaanderen te veel fietsslachtoffers vielen.  Met een zeer trieste ‘Strapdag’ op vrijdag 18 september. De zoveelste dood van een mens op de openbare weg, een kind op weg naar school.

We kunnen niet langer aan de zijlijn staan: Fietsersbond roept elke lokale afdeling op voor actie nu zondag. We willen het Zemstse gemeentebestuur verder aanmoedigen om sneller werk te maken van veiliger fietsen voor scholieren, werknemers, fietsrecreanten... En we vragen een véél grotere inzet van de Vlaamse regering en Vlaamse administraties.

Waarom nu, waarom zondag?

Omdat op maandag de Vlaamse regering zijn septemberverklaring zal verkondigen waarin ze ook de ambitie opneemt om extra te investeren in fietsveiligheid.

Vermoedelijk wordt aangekondigd dat ook de fietsroutes naar school in aanmerking zullen komen om nieuwe fietspaden aan te leggen. Dat is zeker goed nieuws. Plannen maken is goed, en ook in Zemst zijn er veel plannen.

Maar hoelang moeten wij nog wachten op de effectieve realisatie hiervan? We mogen niet wachten op 2050 voor er 0 verkeersdoden vallen. Vanuit de fietsersbond willen we op deze manier aangeven dat NU echte acties nodig zijn om eindelijk veilig te fietsen. We vragen een véél grotere inzet van alle overheden.

Veilige infrastructuur met duidelijk plaats voor de fietsers, veilige schoolroutes en werkroutes.

Zodat iedereen zich veilig en comfortabel per fiets kan verplaatsen. Maar we pleiten ook voor een gedragsverandering.
Hou rekening met elkaar. Gun elkaar de plek die ieder toekomt op de openbare weg.
En zolang niet iedereen dat kan, is handhaving een noodzaak.