Beter fietsen op Sint-Rochus

30/08/2017 - Vlaams-Brabant - Halle
Op 27 augustus trad in Halle het nieuwe circulatieplan voor de Sint-Rochuswijk in voege. Fietsen door Sint-Rochus is hierdoor veiliger en beter geworden. Het is even wennen voor iedereen, maar de Fietsersbond is zeer tevreden met de extra ruimte en aandacht voor fietsers zodat nog meer mensen en scholieren de fiets kunnen ontdekken en gebruiken. Fietsersbond Halle roept fietsers en automobilisten op om de nieuwe verkeersinrichting te respecteren en de snelheid te matigen. Voorzichtigheid, aandacht en respect voor elkaar maakt het voor iedereen veiliger en aangenamer.

Eénrichtingsverkeer in een aantal straten

Om ruimte te creëren en de kruispunten overzichtelijker en veiliger te maken, was het nodig om in een aantal straten éénrichtingsverkeer voor auto’s in te voeren. Ook voor voetgangers is dit veel beter; zo wordt vermeden dat auto’s op het voetpad rijden om elkaar te kruisen. Fietsers mogen in beide richtingen rijden, maar er zijn enkele uitzonderingen. Een deel van de Halleweg (tussen de Leopoldstraat en de Albertstraat) blijft te smal om in twee richtingen te fietsen. Ook in de Albertstraat (tussen Sint-Rochusstraat en Pastoor Bernaertsstraat) en de Leopold De Boeckstraat blijft fietsen enkel toegelaten in  dezelfde richting als het autoverkeer, gezien de parkeervakken aan beide kanten.

2 nieuwe fietsstraten

De Albertstraat (tussen Sint-Rochusstraat en P. Bernaertsstraat) en de Leopold De Boeckstraat zijn fietsstraten geworden. Zo wordt de fietsverbinding gemaakt tussen de Sint-Rochusstraat en het Kardinaal Mercierplein. Hier mogen auto’s de fietsers niet inhalen. Fietsers rijden het best in het midden van de rijbaan op een veilige afstand van de geparkeerde auto’s.

Een fietssuggestiestrook is geen fietspad

Een fietssuggestiestrook toont de plaats van de fietsers maar is evenwel geen fietspad; auto’s mogen er overheen rijden als er geen fietsers zijn. Als er wel fietsers zijn, mogen ze die inhalen (aan max. 30 km/uur) maar moeten ze voldoende plaats laten en, indien nodig, even wachten. Ze worden toegepast in straten waar er onvoldoende ruimte is voor een apart fietspad. Ze bestaan in twee vormen,  oker geschilderd (zoals in de afgaande richting op de Sint-Rochusstraat) of met fietslogo’s. Opgelet, op een fietssuggestiestrook mogen fietsers niet aan de verkeerde kant fietsen; wie naar boven fietst in de Sint-Rochusstraat gebruikt dus de fietslogo’s en niet de oker gekleurde fietssuggestiestrook die in dat geval links ligt.

Dubbelrichtingsfietspaden

Aan de kant van de Sint-Rochuskerk ligt er voortaan een dubbelrichtingsfietspad op het Kardinaal Mercierplein, net als in de Melkerijstraat. In deze laatste geldt ook éénrichtingsverkeer voor auto’s richting station. Fietsers zijn hier verplicht om het dubbelrichtingsfietspad te gebruiken, ook als dat links van de weg ligt. Fietsen op de rijweg is hier dus niet toegelaten. Ook de Albertstraat (vanaf de Pastoor Bernaertsstraat richting Welkomstlaan) en verderop de Welkomstlaan (tot aan de Eugène Ysayestraat) hebben nu een dubbelrichtingsfietspad aan de binnenkant van de Welkomstlaan. Zo kan iedereen ook daar veilig in beide richtingen fietsen en is het Abeelenveld beter bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Dit pad is immers een gedeeld fiets- en voetpad.

Op de Nijvelsesteenweg blijft het gemengd fiets- en voetpad aan één zijde; net voor de Sint-Rochusstraat is er een nieuwe fietsoversteekplaats zodat fietsen naar de Sint-Rochusstraat veiliger en gemakkelijker wordt.

Ruimte, zichtbaarheid en veiligheid

Heel wat veranderingen en verbeteringen dus. In alle straten, met uitzondering van de Welkomstlaan en de Nijvelsesteenweg, geldt een maximum snelheid van 30 km/uur, goed voor de veiligheid en aangenamer voor de bewoners. Eveneens zijn vrachtwagens niet meer welkom op Sint-Rochus, tenzij voor lokale leveringen. En tenslotte komen er ook twee nieuwe fietsenstallingen, eentje aan de school De Winde (Albertstraat) en eentje aan het begin van de Leopold De Boeckstraat.

Even wennen…

Fietsersbond bedankt het stadsbestuur voor deze belangrijke en noodzakelijke ingrepen en geven ze een verdiende fietspluim. Het is even wennen, en de Fietsersbond hoopt dat iedereen, fietsers en automobilisten, de nieuwe verkeersinrichting en snelheidslimieten zal respecteren en voorzichtig, aandachtig en hoffelijk blijft. Voorrang krijg je beter dan dat je hem probeert af te dwingen. Nu kunnen nog veel meer mensen en scholieren de fiets ontdekken en gebruiken als een aangenaam, gezond en snel verplaatsingsmiddel.

Heeft u nog vragen over het nieuwe verkeersplan? Laat het gerust weten!

Meer info op de site van stad Halle.