Boechout, Deinze en Kortrijk Fietsgemeente/Fietsstad 2020!

07/10/2020 - Algemeen

De gemeente Boechout, stad Kortrijk en stad Deinze mogen zich Fietsgemeente/Fietsstad 2020 noemen! Dat werd gisteren, 6/10/2020, bekend gemaakt op het digitale Fietscongres. De winnaars krijgen van de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen. Het is een bekroning van hun lokale fietsbeleid. Proficiat! Ook aan alle genomineerden die het net niet haalden. Blijf gaan voor die veilige en comfortabele fietsomgeving! Laat het een stimulans zijn om ervoor te gaan zodat je bij de volgende editie misschien wel bij de winnaars bent. De lokale Fietsersbond afdelingen zetten zich er met plezier mee voor in! 

Fietsgemeente/Fietsstad 2020 is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in samenwerking met de Vlaamse overheid. De winnaars werden gekozen uit negen genomineerden, die eerder dit jaar door het grote publiek genomineerd waren als kanshebbers voor de titel. Je herinnert je misschien nog de bevraging eind vorig jaar waarbij alle Vlaamse fietsers hun favoriete fietsgemeente of -stad konden beoordelen op fietsveiligheid en fietscomfort. De Fietsersbond leidde dat in goede (fiets)banen. In totaal brachten meer dan 24.000 fietsers een online stem uit.

De drie gemeenten of steden met de hoogste scores gingen vervolgens door naar de tweede ronde, in drie categorieën volgens het aantal inwoners. Genk, Kortrijk en Mechelen voor categorie 1 (meer dan 50.000 inwoners); Deinze, Koksijde en Lommel voor categorie 2 (tussen 20.000 en 50.000 inwoners); en Boechout, Ravels en Zutendaal voor categorie 3 (minder dan 20.000 inwoners). Negen genomineerden kregen een doorlichting door een gespecialiseerd studiebureau. De resultaten daarvan waren bepalend voor de aanduiding van de winnaars.

Maar er is meer. Namelijk ook een Vlaams Fietsrapport waarin elke stad of gemeente met minstens 50 beoordelingen is opgenomen. Elk van die steden of gemeenten kan het fietsrapport gebruiken om het lokale fietsbeleid te verbeteren. 

Het is de vierde keer dat de titels worden toegekend, na eerdere edities in 2012, 2015 en 2018. Kortrijk valt voor de eerste keer in de prijzen, Deinze en Boechout waren ook tijdens vorige edities al bij de winnaars.

Categorie 1 - meer dan 50.000 inwoners: Kortrijk

Kortrijk heeft de uitgesproken ambitie om de meest fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen te worden. Door tal van ingrepen geeft de stad meer ruimte aan voetgangers en fietsers om zo een gezondere leefomgeving te creëren met minder verkeersslachtoffers. Kortrijk heeft een sterke, coherente visie uitgebouwd en werkt vlot samen met alle partijen. De vele projecten kaderen steeds in een volgehouden visie en staan niet op zichzelf. De voorbeeldrol van het bestuur is indrukwekkend, de stad is daarmee een voorbeeld voor alle andere steden op het vlak van een integrale fietsvisie en -beleid.

Categorie 2 – tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Deinze

Deinze beschouwt het terugdringen van het aantal verkeersongevallen en slachtoffers en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid als de belangrijkste argumenten om te kiezen voor duurzame mobiliteit. Om het fietsgebruik te bevorderen, zet Deinze in op het doorbreken van barrières door de aanleg van fietsbruggen en -tunnels. Het volledige stadscentrum werd omgevormd tot een fietszone. Deinze plaatst de fiets nog steeds op de eerste plaats en neemt haar voorbeeldrol als fietsgemeente ter harte. Ook op bovenlokaal vlak is de stad een voortrekker in het fietsbeleid.

Categorie 3 – minder dan 20.000 inwoners: Boechout

Boechout zet in op de uitbouw van trage wegen en fietsroutes om de ontbrekende schakels van het fijnmazige netwerk te realiseren. De zone 30 wordt de standaard in de gemeente tenzij anders aangegeven, en sluiproutes worden aangepakt met verkeersknips. Met de maatregelen toont Boechout aan dat een doorgedreven en doordacht fietsbeleid in de rand van een grootstedelijk gebied wel degelijk mogelijk is, en dat het daarbij zelfs nog vooruitgang kan boeken na eerdere successen.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters feliciteert de winnaars en looft alle Vlaamse steden en gemeenten die werk maken van een sterk fietsbeleid: “Fietsen is goed voor onze gezondheid, voor het klimaat en voor de stedelijke leefbaarheid. De inspanningen die veel steden en gemeenten leveren om het fietsen veiliger en comfortabeler te maken, verdienen dus alle lof. De drie laureaten van Fietsgemeente/Fietsstad 2020 zijn koplopers en daarmee ook echte ambassadeurs voor een goed fietsbeleid. Daarvoor wil ik hen, en bij uitbreiding alle andere genomineerden in deze verkiezing, van harte feliciteren. Bij het uitstippelen van een ambitieus fietsbeleid geven we de lokale besturen graag een steuntje in de rug. Door verder te investeren in veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsnetwerken die woonkernen, scholen en tewerkstellingspolen verbinden, kunnen we samen de Vlamingen ertoe aanzetten om vaker voor de fiets te kiezen.”

De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.